Puukaupan kulku

Puukaupassa on monia vaiheita metsäkäynnistä puukauppasopimuksen allekirjoittamiseen, eivätkä kaikki puukauppasopimukset ole samanlaisia.

 

Puukauppa alkaa metsäkäynnillä, jonka yhteydessä kartoitetaan metsän hakkuu- ja hoitotoimenpidetarpeet. Metsäkäynnillä omistajan läsnäolo ei ole välttämätöntä, jos metsä sijaitsee esimerkiksi kaukana omistajan asuinpaikasta. Metsäasiakasvastaava tarvitsee vain kiinteistötunnuksen ja mahdollisesti metsästä laaditun metsäsuunnitelman.

Metsäkäynnin jälkeen metsäasiakasvastaava laatii yhdessä asiakkaan kanssa ajankohtaiset toimenpide-ehdotukset ja laskelman puukauppatuloista. Tämän jälkeen laaditaan metsänhakkuusopimus.

Sopimukseen voivat kuulua kaikki puukauppaan liittyvät toimenpiteet ennakkotöistä jälkitoimenpiteisiin, joten koko puukauppa hoituu asiakkaan kannalta mahdollisimman yksinkertaisesti. Sovittujen hakkuiden jälkeen suoritetaan loppumittaukset ja tilitetään puukauppatulot metsänomistajalle. Yksinkertaisimmin pääset alkuun ottamalla yhteyttä yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastaavaan.

 

Lue lisää puukaupasta kanssamme