Metsä

Tarkasta taimikkosi kunto ennen lumentuloa

Heinä on nuoren taimikon vihollinen. Rehevämmillä metsämailla ja varsinkin peltojen metsitysalueilla voimakas heinittyminen aiheuttaa usein ongelmia. Alle viisivuotias taimikko kannattaa tarkistaa syksyllä ja heinätä tarpeen mukaan. Huolehtimalla nuorten taimien elinvoimaisuudesta vaikutut vahvasti metsäsi tulevaisuuden tuottoon.

Tarkasta taimikkosi kunto ennen lumentuloa
Tarkasta taimikkosi kunto ennen lumentuloa

Korkeana kasvava heinä painuu hennon taimen päälle ja peittää sen. Heinämaton alla taimella on melko tukalat oltavat – märkä heinä on painavaa, ja vähitellen taimi painuu kohti maan pintaa. Kostean ilman hautomaa taimea uhkaavat homeet ja myyrät. Ilman kunnon heinäämistyötä taimikko voi tuhoutua osin tai jopa kokonaan.

Syksy on hyvä ajankohta heinäämiselle. Silloin vihreät havupuiden taimet on helppo löytää kellastuneen heinän seasta. Heinäystyö ei vaadi erityisiä välineitä ja se sopii hyvin kuntoiluksi raikkaassa syyssäässä.

Heinäämisen hoidat polkemalla, repimällä tai niittämällä pintakasvillisuus taimien ympäriltä. Apuvälineenä voit käyttää sirppiä, raivausveistä tai ruohoterällä varustettua raivaussahaa. Myös sählymaila on oiva väline heinän taittajana, sillä pyöristetty muovilapa ei vahingoita taimikkoa.

Tarkastus on sitä tärkeämpää, mitä nuorempi taimikko on. Viisivuotisina taimet pärjäävät jo, mutta niitäkään ei kannata unohtaa. Taimikkokäynnillä voit tutkia vesakon kasvamista ja pohtia, olisiko pian aika tehdä varhaisperkaussuunnitelma.

Taimikon varhaishoito on tärkeä osa metsänuudistamistyötä. Se on myös taloudellisesti erittäin järkevää. Kun huolehdit nuorten taimien elinvoimaisuudesta ja teet helpot heinäystyöt ajoissa, vaikutat metsän kehitykseen aina kiertoajan loppuun asti ja siten myös metsästä saataviin tuloihin.

Heinäämiseen ja muihin metsäsi hoitoon liittyviin kysymyksiin saat neuvoja metsäasiakasvastaavaltamme

 

Katso videolta, miten heinäys tehdään