Metsä

Nuoren metsän hoidon Kemera-tuen uudistukset – mikä muuttuu?

Uudistunut nuoren metsän hoidon Kemera-tuki on metsänomistajalle hyvä kannuste tarkistaa omien metsiensä tilanne. Onko taimikon perkaus tai muu nuoren metsän hoito tehty ajallaan? Jos ei, on aika tarttua toimeen.

Nuoren metsän hoidon Kemera-tuen uudistukset – mikä muuttuu?
Nuoren metsän hoidon Kemera-tuen uudistukset – mikä muuttuu?

Metsänomistajan edun mukaista on toteuttaa tarvittavat metsänhoitotyöt aina ajallaan metsän tarpeiden mukaisesti, oli kyseessä taimikonhoito, harvennus tai uudishakkuu.

Huhtikuun lopussa nuoren metsän hoidon Kemera-tukeen tehty lakimuutos tuo mukanaan joitakin uudistuksia tuen ehtoihin ja tukikelpoisuuteen. Metsäkeskuksella on tälle vuodelle kaikkiaan 54,6 miljoonan euron myöntövaltuus nuoren metsän hoitoon ja taimikon varhaishoitoon. Metsänomistajalle taimikon varhaishoidon tuki on 160 euroa hehtaarilta ja nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa hehtaarilta. Nuoren metsän hoidon tuki voidaan myöntää korotettuna kerättäessä pienpuuta metsänhoidon yhteydessä.

Muutoksia aikatauluun ja tukikelpoisuuteen

Uudella Kemera-lakimuutoksella pyritään nuoren metsän hoitotöiden toteuttamisaikataulun nopeuttamiseen. Tämä tarkoittaa, että metsänomistajalla on nyt Kemera-tuetun taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteuttamiseen aikaa vuosi rahoituspäätöksestä. Jatkossa töiden toteuttamiseen ei enää myönnetä lisäaikaa. Lisäksi hoitotöiden toteutusilmoitus pitää jättää viimeistään 14 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Tavoitteena on nopeuttaa tukien maksatusta paremman ennakoinnin kautta.

Yksityiset metsänomistajat voivat hakea Kemera-tukea entiseen tapaan, mutta uudistuksen myötä esimerkiksi rahastot eivät ole enää tukikelpoisia. Jatkossa metsänomistajan kannattaa myös ennakoivasti suunnitella mihin kohteeseen ja työvaiheeseen Kemera-tukea hakee. Uudistuksen myötä jo Kemera-tuetulle taimikon varhaishoidon kohteelle ei enää myönnetä myöhemmissä vaiheissa pienpuun korjuulle korotettua tukea. 

Miten Kemera-tukea haetaan?

Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja se koostuu tukihakemuksesta sekä toteutusilmoituksesta. Nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa heti tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Rahoituspäätös hyväksytään, kunhan se täyttää tuelle asetetut ehdot. Toteutusilmoitus pitää tehdä Metsäkeskukselle heti, kun metsänhoitotoimenpiteet on tehty.

Jäikö jokin askarruttamaan Kemeraan liittyen?

Palvelemme myös Kemera-hakemuksissa. Selvitämme puolestasi, onko metsäsi Kemera-tukikelpoinen, ja hoidamme hakemuksen toteuttamisen. Kirjautumalla metsään.fi-palveluun voit antaa meille suostumuksen siihen, että toteutamme Kemera-hakemuksen puolestasi. Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltamme.