UPMMetsä
  • Tietoa ja tapahtumia
  • Blogi
  • Kansainvälinen yhteistyösopimus FSC®:n kanssa on luonteva osa UPM:n vastuullisuusstrategiaa

Kansainvälinen yhteistyösopimus FSC®:n kanssa on luonteva osa UPM:n vastuullisuusstrategiaa

05/16/2017 21:00:00

UPM on julkistanut solmimansa globaalin kumppanuussopimuksen FSC:n kanssa. Yhteistyösopimus kansainvälisen FSC-organisaation kanssa on looginen askel UPM:n tavoitteessa kehittää ja edistää edelläkävijänä metsätalouden parhaita ja vastuullisia käytäntöjä ja alan standardointia.

UPM on ollut mukana metsäsertifioinnin kehittämisessä 1990-luvulta saakka, kun metsätalouden standardointiin alettiin luoda edellytyksiä. UPM:n periaatteena on edistää kaikkia luotettavia metsäsertifiointijärjestelmiä. UPM:n kaikki omat metsät on sertifioitu joko FSC:n tai PEFC™:n mukaisesti tai molemmilla, ja yhtiö hankkii näiden molempien merkkien alla liikkuvaa puuta. Kumppanuussopimus FSC:n kanssa ei muuta näitä asetelmia.

UPM on asettanut tavoitteekseen, että kaikki sen hankkima puu on sertifioitua vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä aktiivista osallistumista standardien kehittämiseen että metsäsertifioinnin tarjoamista metsänomistajia houkuttelevina metsäpalveluina.

UPM tuo FSC:lle kokemuksensa puuntuotannon parhaista käytännöistä niin puuviljelmiltä kuin pohjoisista metsistä, joissa käytetään alueelle alkuperäisiä puulajeja. UPM:llä on vahva kokemus myös ryhmäsertifioinnista useissa maissa. Ryhmäsertifioinnissa UPM hallinnoi ja vastaa toiminnan standardinmukaisuudesta ja tekee sertifioinnista metsänomistajalle vaivatonta.

FSC:n globaali strategia tarjoaa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia sertifioinnin toteuttamistapoja entistä kustannustehokkaammin ja sidosryhmien näkökulmasta uskottavasti. Nyt solmittu yhteistyösopimus antaa mahdollisuuden pureutua näihin aiheisiin entistä tiiviimmän yhteistyön puitteissa. Metsänhoidon kehittyvät käytännöt, toiminnan läpinäkyvyys, sidosryhmien osallistamiskäytännöt ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen ovat keskeisiä aiheita niin FSC:n kuin UPM:n strategioissa.

UPM:llä on FSC-kokemusta useista eri maista, viime vuosina erityisesti Suomesta ja Uruguaysta. Suomessa UPM on toteuttanut FSC:tä vuodesta 2011 lähtien. Matkan varrella on opittu, että FSC toisaalta antaa erinomaiset raamit metsien nykyaikaiselle vastuulliselle käytölle, mutta edellyttää FSC:n ajatusmaailmaan sitoutuneelta jatkuvaa oman toiminnan kehittämistä. Nyt halutaan hakea rohkeita ja raikkaita innovaatioita metsäsertifioinnin toteuttamiseksi. Onnistuneesta lopputuloksesta hyötyvät kaikki osapuolet ja sidosryhmät niin metsän lähellä kuin puun toimitusketjuissa. Onnistuneessa lopputuloksessa tulevat sukupolvet saavat hoitaakseen monilla mittareilla mitattuna aikaisempaa paremman metsän.

Kysy lisää metsäsertifioinnista ja UPM:n sertifiointiryhmiin liittymisestä metsäasiakasvastaavaltamme