Tukia ei kannata jäädä odottamaan

06/20/2016 13:44:00

Tämän kevään kuuma puheenaihe on ollut kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran tuet - tai pikemminkin niiden vähäisyys ja hallinnolliset kiemurat. Tämän hetken tilanne on se, että uusia taimikonhoitoon tai nuorten metsien kunnostukseen käytettäviä tukirahoja ei uusille hankkeille myönnetä. Nopeat söivät hitaat, joten iso osa metsänomistajista ja maakunnista jäivät näppejään nuolemaan. Nyt sitten ihmetellään, että mitäs tehdään, kun valtio pohjattomine kassoineen ei meitä poloisia metsäläisiä olekaan auttamassa.

UPM:n metsänhoitopäällikkö Jyri Schildtin laskelmien mukaan taimikonhoidon viivästyminen yhdellä vuodella maksaa metsänomistajalle puulajista, kasvupaikasta ja kehitysvaiheesta riippuen keskimäärin 100 – 200 €/ha;  kohonneina kustannuksina noin 50 €/ha ja kasvavan metsän menetettyjen kantorahatulojen nykyarvona 50 – 150 €/ha. Taimikko kannattaa siis aina hoitaa ajoissa, sillä jo yhden vuoden odotuksella paljon puhuttu valtion tuki on jo haihtunut taivaan tuuliin.  

Metsäkeskus tarkasti vuonna 2015 kasvatushakkuiden korjuujälkeä. Korjuujäljessä oli huomautettavaa yli puolessa tarkastetuista kohteista. ”Pääsyy tähän on se, että tarkistetuissa kohteissa oli paljon energiapuun korjuukohteita, jotka lähtökohtaisesti ovat usein tiheitä ja joissa hyvän korjuujäljen saavuttaminen on vaikeaa”, todetaan Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen tiedotteessa 25.5.

” Energiapuun korjuukohteet ovat usein sellaisia pusikoita, joita hyvin metsiään hoitavalla metsänomistajalla ei pitäisi olla lainkaan. Vaikka tuki on ollut kohtuullisen hyvä, niin monessa tapauksessa korjuun jälkeen harva ja kolhittu metsä tuottaa niin huonosti oikein hoidettuun verrattuna, että tuki ei tätä menetystä korvaa”, toteaa samaisessa tiedotteessa Metsäkeskuksen läntisen palvelualueen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola.

Kun edellä mainittuja selvityksiä ja metsänkasvatuksen huippuammattilaisten lausuntoja tarkastelee, voi tulla vain yhteen johtopäätökseen; hakkuut ja niihin välittömästi liittyvät uudistamistyöt hoidetaan tunnollisesti, mutta kun rahaa pitäisi löytyä jo perustetun taimikon tai nuoren metsän hoitamiseen, niin kassa onkin yllättäen tyhjä. Uudistamistöihin sijoitettu investointi jää hieskoivujen varjoon tai pajukon tappamaksi. Jos valtio ei tule apuun, niin raivaussahat jääkööt tallien nurkkiin lojumaan. 

Valtion metsätalouden tukiin on luonnollisesti löydettävä paremmat ja kestävämmät linjaukset, mutta ne ovat loppupelissä kuitenkin poliittisia päätöksiä, joiden pysyvyydestä ja kestävyydestä ei aina voi olla varma. Metsänomistajan kannattaa luonnollisesti aina hyödyntää kaikki tarjolla olevat tuet. Taimikon hoidon ajoitukseen tukien saaminen tai saamattomuus voi olla nykyisellä tukipoukkoilulla kuitenkin kallis tie.  

Jos tilallasi on tänä kesänä toteutettavaksi suunniteltuja taimikonhoitotöitä, niin tee tai teetätä ne nyt.  Juuri niin -  heti ja oikea aikaisesti, vaikka kemera-tukea ei olekaan tarjolla. Et nimittäin häviä mitään, vaan päinvastoin; metsäsi tuotto ja arvo nousevat ja töitä ei jää rästiin. Jos taimikonhoitoon tai muuhun tärkeään ja kiireelliseen metsänhoitotyöhön et juuri nyt ole taloudellisesti varautunut, voit senkin hoitaa näppärästi; ota yhteyttä metsäammattilaisiin puukaupan merkeissä. Tätä muuten kutsutaan kannattavan metsätalouden harjoittamiseksi.

 

 

Lue myös Matti Toivakaisen aiempi blogikirjoitus metsäteollisuuden merkityksestä koko yhteiskunnan hyvinvoinnille

Metsäteollisuuden kilpailukyky on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa
Blogi | 04/07/2015 07:00:00 | 3 min

Metsäteollisuuden kilpailukyky on tärkeää nyt ja tulevaisuudessa

Lue lisää
Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Pitkäjänteisyyttä kannattaa vaalia metsänhoidossa, Jyri muistuttaa

Lue lisää
UPM Joroisten taimitarha – Innovatiivista ja kestävää metsätaloutta
Artikkeli | 2 min

UPM Joroisten taimitarha – Innovatiivista ja kestävää metsätaloutta

Lue lisää
Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?
Artikkeli | 5 min

Mistä tiedän, milloin metsää kannattaa harventaa?

Lue lisää