UPMMetsä

Mitä tehdä, jos lumituho yllättää?

Lumisateet ja pakkas- ja suojasään vaihtelut kasvattavat puihin lumikuormaa. Raskas märkä lumi katkoo oksia ja latvoja sekä kaataa jopa kokonaisia puita. Kova tuuli edesauttaa tuhojen syntymistä.

 

Puulajit kestävät lumitaakkaa eri tavoin. Mänty ei juurikaan taivu taakan alla, vaan se paukahtaa rungosta poikki. Kuusen oksille lumikuorma jakautuu tasaisesti, joten tavallisesti sillä voi katketa latva lumen painosta. Tosin roudattomassa maassa voi isoja kuusia kaatua juurineen lumen ja tuulen vaikutuksesta. Nuoret koivun rungot taipuvat lumen alla hankeen saakka, mutta osa niistä oikenee talven jälkeen takaisin suoraan. Lumituhoja voidaankin usein arvioida vasta keväällä.

Vaurioituneet puut ovat alttiimpia sieni- ja hyönteistuhoille. Jos hehtaarilla on yli 10 kuutiometriä vaurioituneita kuusia, edellyttää Metsätuholaki korjaamaan ne pois metsästä määräaikoihin mennessä. Männyillä raja on 20 kuutiota vioittuneita puita hehtaarilla. Lehtipuilla ei ole vastaavaa riskiä, eikä siten korjuuvelvoitetta. Yksittäiset puut kannattaa jättää metsään lahoamaan ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta.

Lumituhot esiintyvät yleensä hajallaan, yksittäisinä vaurioituneina puina tai puuryhminä. Tällöin teollisuuden käyttöön puita ei kannata lähteä korjaamaan metsästä, sillä korjuun kustannus ylittää helposti hyödyn. Metsänomistaja voi toki omatoimisesti korjata rungot esimerkiksi omaan käyttöön.

Jos metsä on vakuutettu, kannattaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön mahdollisimman pian ja selvittää miten toimia. Vakuutus korvaa kasvu- ja laatutappioita.

Tärkeää on muistaa, että parhaiten lumituhoja voi välttää hoitamalla metsää oikea-aikaisesti. Hoidettu, ajoissa harvennettu metsä kestää lumituhoja paremmin kuin riukuuntumaan päässyt metsä tai liian myöhään voimakkaasti harvennettu metsä.