UPMMetsä

Miksi oikea-aikainen taimikonhoito on niin tärkeää?

Taimikonhoitoa ei kannata lykätä, sillä viivästyminen yhdellä vuodella saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia jopa 100-200 euroa hehtaarille. Summa riippuu puulajista, kasvupaikasta ja taimikon kehitysvaiheesta. Puuntuotannon menetykset voivat olla moninkertaiset verrattuna välittömiin kustannuksiin.

Vuosi vuodelta lisääntyvä työn määrä aiheuttaa lisäkustannuksia, kun nopeakasvuiset lehtipuut kasvavat ja taimikko tihentyy. Raivaussahalla tai koneellisesti tehty työ on sitä työläämpää ja kalliimpaa mitä pusikoituneempi taimikko on. Taimikonhoidon viivästyminen voi johtaa jopa ylimääräiseen taimikonhoitokertaan.

Toinen osa viivästyneen taimikonhoidon tuomista kustannuksista muodostuu kasvavan metsän menetetyistä kantorahatulosta, mikä voi olla moninkertainen verrattuna välittömiin lisäkustannuksiin.

Lehtipuiden varjostus ja liika tiheys hidastaa nuorten viljelytaimien kasvua. Perkaamattomassa taimikossa kuusen läpimitan kasvu on 20-30 prosenttia ja männyn 30-40 prosenttia perattua taimikkoa pienempi.

Kasvun hidastumisen lisäksi myös puuston laatu kärsii. Hoitamattomassa taimikossa puut jäävät ohuiksi. Etukasvuinen ylitiheä lehtipuuvesakko piiskaa tuulessa havupuun taimia ja aiheuttaa niille latvavaurioita. Se lisää myös hirvituhoja mäntytaimikossa.

Jos taimikonhoitoa ei tehdä, jää myös valinta hyvälaatuisten kasvatettavien ja poistettavien, esimerkiksi vahingoittuneiden puiden välillä tekemättä. Tulevat hakkuut siirtyvät eteenpäin ja kiertoaika pitenee.

Oikea-aikainen taimikonhoito on ratkaisu, joka edistää taimien hyvää kasvua. Taimikon perkaus ja harvennus varmistavat metsänviljelyn onnistumisen ja kannattavan metsänkasvatusketjun.

Milloin sitten on oikea aika tehdä varhaisperkaus tai taimikon harvennus?  Metsäammattilaisiltamme saat neuvot taimikkosi parhaaksi. Heidän kanssaan voit myös sopia taimikkosi kuntoon laitosta.

 

 

Lue myös aluejohtaja Matti Toivakaisen blogi sekä artikkeli siitä, miten metsähoito vaikuttaa metsästä saataviin tuloihin

 

Katso video tuottoisasta taimikonhoidosta (2:26 min)


 

Tutustu tarkemmin UPM Taimikonhoito -palveluumme