UPMMetsä

Mitä syysistuttajan on hyvä ottaa huomioon

Syksyllä istutetut pienet taimet pystyvät hyödyntämään seuraavan kasvukauden kokonaan kasvupaikallaan. Istutusta suunnitellessa syysistuttajan on kuitenkin hyvä ottaa huomioon kaksi riskitekijää: routiminen ja keväinen ahavatuhoriski.

Mitä syysistuttajan on hyvä ottaa huomioon

Syyskuu on hyvää puun taimien istutusaikaa vettä läpäisevillä kohteilla. Maa on kosteaa ja vielä lämmintä. Taimien juurten kasvu hiipuu kuitenkin syyskuun puolivälissä eivätkä taimet ehdi ankkuroitua maahan. Siksi taimia ei kannata istuttaa syksyllä routiville maille.

Vaikka myöhäissyksyllä olosuhteet olisivat muuten otolliset, kasvattaa syysistutus taimien ahavatuholle altistumisriskiä. Kasvupaikan olosuhteet on hyvä ottaa huomioon ja laittaa taimet ajoissa maahan, jotta ne ehtivät valmistautua lepokauteen.

Käytännössä syysistutus on kuusen istutusta. Koivun ja männyn syysistutuksen onnistuminen ei ole yhtä todennäköistä kuin kuusen istutuksen onnistuminen.

Keskustele taimien istutusajankohdasta ja taimitilauksista metsäasiakasvastaavamme kanssa.