UPMMetsä

Puun käyttö: jalostamme kaikkia puutavaralajeja

Jalostamme kaikkia puutavaralajeja ja tehtaamme tarvitsevat raaka-ainetta tasaisesti joka päivä - huolto- ja lomaseisokkeja lukuun ottamatta. Eri alueilla puun kysynnän painopiste voi vaihdella ajankohdasta ja tehtaiden tarpeista riippuen. Parhaan kuvan alueellisista ostotarpeistamme saat ottamalla yhteyttä paikalliseen metsäasiakasvastaavaamme.

Raaka-aineesta-tuotteeksi.jpg

Klikkaa tästä, niin näet kuvan suurempana

Hankimme vuosittain noin 18 miljoonaa m3 puuta tehtaidemme käyttöön, mistä suomalaiset tehtaamme valmistavat vaneria, sahatavaraa, paperia, sellua ja bioenergiaa. Käytämme siis kaikkia puutavaralajeja ja hyödynnämme hankkimamme puun monipuolisesti ja tehokkaasti. Mieluisinta tehtaillemme on tehtaan lähistöltä hankittu tuore, hyvälaatuinen puu.

Tukit vaneritehtaille ja sahoille

Hyvälaatuisista koivutukeista valmistamme korkealaatuista WISA-koivuvaneria Savonlinnan, Jyväskylän ja Joensuun vaneritehtailla. Suomalaisesta koivusta valmistettu koivuvaneri on haluttu ja kestävä materiaali, jota käytetään esimerkiksi nesteytettyä kaasua kuljettavien valtameritankkereiden kennorakenteina, huonekalujen valmistuksessa tai kuljetusvälineissä. Jyväskylän vaneritehtaalla valmistettava lämpömuotoiltava UPM Grada -vaneri laajentaa vanerin käyttömahdollisuuksia.

Järeä kuusitukki on haluttua raaka-ainetta vaneritehtaillemme Jyväskylässä ja Ristiinassa sekä Kalson viilutehtaalle. Tehtailla valmistettua WISA-havuvaneria käytetään rakentamisessa muun muassa betonointilevynä. Eri tavoin pinnoitettua havuvaneria löytyy myös esimerkiksi rekkojen lattioista tai seinärakenteista. Kalson viilutehtaan valmistamaa kuusiviilua käyttävät sekä suomalaiset että ulkolaiset parkettien valmistajat laadukkaissa parkettirakenteissa.

Laadukasta mäntytukkia jalostetaan Kaukaan sahalla, Juupajoella sijaitsevalla Korkeakosken sahalla sekä Alholman sahalla Porissa korkealuokkaiseksi sahatavaraksi. Seikun saha Porissa, Alholman saha, ja Kaukaan saha Lappeenrannassa jalostavat myös kuusitukeista sahatavaraa. Sahatavara-asiakkaat, joita ovat rakennusteollisuus ja puusepänteollisuus, arvostavat erityisesti pohjoismaisen tiheäsyisen puun lujuutta, suoruutta ja hieno-oksaisuutta. Kiinassa UPM Timberin kuusi- ja mäntysahatavarasta huonekalujen valmistavia tehtaita kiehtoo puun vaaleus ja helppoa työstettävyys.

Kuusikuitua paperitehtaille

Paperitehtaamme Raumalla, Kaipola ja Jämsänkoski Jokilaaksossa ja Kaukas Lappeenrannassa hiertävät tai hiovat kuusikuitupuuta aikakaus- ja sanomalehtipaperin valmistukseen. Paperi toimitetaan kustantajille ja painolaitoksille niin Suomessa kuin ulkomailla. Meille kuluttajille paperi päätyy erilaisina aikakauslehtinä ja sanomalehtinä, ja kun jutut on luettu, lehti jatkaa toivottavasti paperinkeräysastiaan uudelleen jalostettavaksi. Kaipolan paperitehdas uusiokäyttää keräyspaperia sanomalehtipaperin valmistuksessa.

Koivu- ja havukuitupuu, hake sekä sahanpuru ovat sellutehtaiden raaka-ainetta

Suomessa valmistamme kolmella tehtaalla: Kaukas, Kymi ja Pietarsaari sekä pitkäkuituista havusellua että  lyhytkuituista koivusellua. Sellun raaka-ainetta ovat kuitupuu sekä vaneritehtailta ja sahoilta saatava hake ja sahanpuru. Perinteisesti sellu on mielletty raaka-aineeksi, jota käytetään painopaperien valmistuksessa. Nykyisin kasvavia sellun käyttökohteita ovat pakkausmateriaalit ja erilaiset pehmopaperit.

Bioenergiaa metsästä

Metsästä korjattava energiapuuta: oksia ja latvuksia, kantoja ja pienpuurankaa toimitamme pääasiallisesti UPM:n voimalaitoksille Jämsänkoskella, Kaipolassa ja Valkeakoskella.  Energiapuuta hankimme pääasiallisesti tuoreiden ja rehevien kankaiden kuusivaltaisilta uudistushakkuualueilta läheltä voimalaitoksia.

Tehtaalle puu toimitetaan kuorimattomana ja puun ensimmäinen käsittelypiste tuotantoprosessissa onkin kuorimo. Kuori ei kuitenkaan ole jätettä vaan hyvää polttoainetta voimalaitoksille höyryn ja sähkön tuotantoon. Yhtä lailla muusta puuaineksesta, jota ei pystytä hyödyntämään tuotteiden valmistukseen, tuotetaan energiaa.

Uusia tuotteita ja tehokasta kierrätystä

Haluamme yhtiönä luoda arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin. Haluamme olla biometsätalouden edelläkävijä ja hyödyntää puun monipuoliset ominaisuudet, ja tutkimme pitkäjänteisesti uusien tuotteiden kehittämismahdollisuuksia. Biokemikaalit on yksi tuotealue, johon panostamme keskittyen neljään eri tuoteryhmään: kemialliset rakenneaineaineet, ligniinituotteet, biofibrillit ja biolääketieteen tuotteet. Yksi esimerkki biolääketieteen tuotteista on GrowDexTM, joka on uusi puupohjainen selluloosananofibrilleihin perustuva hydrogeeli 3D -solukasvatukseen ja muihin biolääketieteen sovelluksiin.  

Kierrätys, kaikkien jakeiden ja prosesseissa syntyvien tähteiden hyötykäyttö ovat UPM:n toiminnan johtavia periaatteita. Yksi esimerkki tästä on Lappeenrannan biojalostamo, joka valmistaa uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa sellun valmistuksen tähteestä, mäntyöljystä.

Puun laadulla on merkitystä

Kaikki tehtaamme arvostavat laadukasta raaka-ainetta, josta ne pystyvät valmistamaan korkealaatuisia tuotteita kustannustehokkaasti. Puun läpimitta, suoruus ja oksattomuus ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat myös hinnoitteluun puuta ostettaessa.

Tuotteitamme käyttävät vaativat kansainväliset asiakkaat, jotka edellyttävät, että tuotteen raaka-aine on hankittu kestävästi hoidetuista metsistä. Metsäsertifiointi, FSC® tai PEFCTM ovat niin tuotteitamme ostaville  asiakkaille kuin meille itselle osoitus kestävästä metsänhoidosta. Siksi suosimme puunhankinnassamme aina sertifioituja kohteita. Asiakkaanamme sinulla on mahdollisuus liittyä hallinnoimiimme ryhmäsertifikaatteihin, kuten FSC C 109750.

Tarkempia tietoja oman alueesi puukauppatilanteesta saat metsäasiakasvastaavaltamme.

 
 

Lue lisää Metsän henki -lehdestämme


Vanerista ja viiluista


Muista tuotteista