UPMMetsä

Miten ja paljonko saan Kemera-tukea?

Kemera-tuki on metsänomistajalle hyvä kannuste tarkistaa omien metsiensä tilanne. Onko taimikon perkaus tai muu nuoren metsän hoito tehty ajallaan? Jos ei, on aika tarttua toimeen.

Metsänomistajan edun mukaista on toteuttaa tarvittavat metsänhoitotyöt aina ajallaan metsän tarpeiden mukaisesti, oli kyseessä taimikonhoito, harvennus tai uudishakkuu.

Metsänomistajalle taimikon varhaishoidon tuki on 160 euroa hehtaarilta ja nuoren metsän hoidon tuki on 230 euroa hehtaarilta. Nuoren metsän hoidon tuki voidaan myöntää korotettuna kerättäessä pienpuuta metsänhoidon yhteydessä.

Metsänomistajalla on Kemera-tuetun taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteuttamiseen aikaa vuosi rahoituspäätöksestä. Töiden toteuttamiseen ei myönnetä lisäaikaa. Hoitotöiden toteutusilmoitus pitää jättää viimeistään 14 kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä. Tavoitteena on nopea tukien maksatus hyvän ennakoinnin kautta.

Miten Kemera-tukea haetaan?

Hakuprosessi on kaksivaiheinen ja se koostuu tukihakemuksesta sekä toteutusilmoituksesta. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa heti tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Rahoituspäätös hyväksytään, kunhan se täyttää tuelle asetetut ehdot. Toteutusilmoitus pitää tehdä Metsäkeskukselle heti, kun metsänhoitotoimenpiteet on tehty.

Jäikö jokin askarruttamaan Kemeraan liittyen?

Palvelemme myös Kemera-hakemuksissa. Selvitämme puolestasi, onko metsäsi Kemera-tukikelpoinen, ja hoidamme hakemuksen toteuttamisen. Kirjautumalla metsään.fi-palveluun voit antaa meille suostumuksen siihen, että toteutamme Kemera-hakemuksen puolestasi.
Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltamme.