UPMMetsä
 • Tietoa ja tapahtumia
 • Metsäyhtymän valtuutusasioinnissa muutoksia – Näin otat Suomi.fi-valtuudet käyttöön

Metsäyhtymän valtuutusasioinnissa muutoksia – Näin otat Suomi.fi-valtuudet käyttöön

Metsäyhtymän tai kuolinpesän edustajan sähköiseen asiointiin käyttämä Verohallinnon Katso-tunnistautuminen ja Katso-valtuuksien käyttö päättyy 30.4.2021. Edustajan valtuuttaminen tehdään nykyisin Suomi.fi-palvelussa. Katso ohjeet valtuuksien aktivointiin.

Sähköisissä asiointipalveluissa tunnistautumiseen ja valtuuttamiseen käytetty Katso-palvelu päättyy 30.4.2021. Valtuutus muuttuu Suomi.fi-valtuuksiin ja asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä, kuten verkkopankkitunnuksilla. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin.

Metsäyhtymän edustajan pitää kuitenkin valtuuttaa toimeensa Suomi.fi-palvelussa, sillä Katso-palvelussa tehdyt valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti.

Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoon sisältyy kaksi vaihetta:

 1.   valtuushakemuksen teko ja

 2.  asiointivaltuuksien käyttöönotto Suomi.fi-palvelussa.

Metsäyhtymien kannattaa ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön ripeästi, jotta sähköinen asiointi onnistuisi sujuvasti kevään 2021 jälkeenkin.

TEE NÄIN!

Vaihe 1: Valtuushakemuksen tekeminen metsäyhtymän edustajalle Suomi.fi:ssä

 1. KERÄÄ VALTAKIRJAT JA HENKILÖLLISYYSTODISTUKSET OSAKKAILTA VALTUUSHAKEMUKSEN TEKOA VARTEN. 

  - Valtuushakemuksen tekemiseen metsäyhtymän edustaja tarvitsee jokaiselta metsäyhtymän osakkaalta allekirjoitetun valtakirjan sekä kopion tai valokuvan passista tai virallisesta henkilökortista.

  - Helpoiten tämä tapahtuu siten, että 

  o   yksi osakkaista täyttää hakemuksen valtuuttamiseen Suomi.fi-sivustolla ja lähettää täytetyn hakemuksen esimerkiksi sähköpostin liitetiedostona kullekin osakkaalle allekirjoitettavaksi, tai vaihtoehtoisesti tulostaa täytetyn hakemuksen paperille ja lähettää postitse kullekin osakkaalle allekirjoitettavaksi.

  o   Muut osakkaat tulostavat valtuushakemuksen saatuaan sen sähköpostiinsa ja lisäävät oman allekirjoituksen hakemukseen, tai jos hakemus on lähetetty heille postitse, lisäävät allekirjoituksen postitse saamaansa hakemukseen.

  o   Jokainen osakas lähettää (joko sähköpostilla tai postitse) allekirjoittamansa hakemuksen sekä kopion voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestaan sille osakkaalle, joka toimittaa allekirjoitetut hakemustulosteet joko sähköisen kanavan kautta tai postitse Digi- ja väestötietovirastille käsiteltäväksi.  - Suomi.fi-sivuston ohjeet hakemuksen tekemiseen on hyvä lukea. Ohjeessa valitaan ensin kohdissa 1-3 perustiedot, jonka jälkeen tehtyjen valintojen mukainen ohjeen yhteenveto on luettavissa kohdassa 4.

 2. TEE VALTUUSHAKEMUS SUOMI.FI-VERKKOPALVELUSSA.

  -  Tee valtuuhakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa.

  - Valtuushakemuksessa on 11 kohtaa, joiden täyttämiseen sinua ohjeistetaan yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta. 

  - Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä, jos esimerkiksi kaikkia tarvittavia liitteitä ei ole saatavilla hakemusta täyttäessä.

 3.  TULOSTA VALTUUSHAKEMUS, ALLEKIRJOITA SE JA LÄHETÄ LIITTEINEEN KÄSITELTÄVÄKSI.

  - Kun valtuushakemus on täytetty Suomi.fi:ssä, se pitää tulostaa ja allekirjoittaa.

  - Allekirjoitetun hakemuksen voi joko skannata tai ottaa siitä esimerkiksi valokuvan.

  - Hakemuksen voi lähettää liitteineen käsiteltäväksi suoraan Suomi.fi:stä, mutta sen voi myös viedä Verohallinnon palvelupaikkaan tai lähettää postitse.

  - Kun valtuushakemus on käsitelty, tulee siitä tieto hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiin.

Vaihe 2: Asiointivaltuuksien käyttöönotto Suomi.fi-palvelussa

 1.  AKTIVOI ASIOINTIVALTUUDET.

- Kun valtuutushakemus on käsitelty ja valtuutusoikeuden rekisteröitymisestä on tullut sähköpostivahvistus, on asiointivaltuudet aktivoitava. Tämän metsäyhtymän edustaja voi tehdä itse kirjautumalla omilla pankkitunnuksillaan Suomi.fi-palveluun ja antamalla siellä itselleen asiointivaltuudet.

2. HOIDA METSÄYHTYMÄN ASIOITA SÄHKÖISESTI.

- Kun metsäyhtymän edustaja on aktivoinut asiointivaltuutensa Suomi.fi:ssä, voi edustaja asioida yhtymän puolesta sähköisesti mm. OmaVero-palvelussa.

UPM Metsä -verkkopalvelussa sähköisen metsäveroilmoituksen teko onnistuu myös ilman Suomi.fi-valtuuksia

Metsäyhtymän tai kuolinpesän edustaja voi tehdä sähköisen metsäveroilmoituksen myös UPM Metsä -verkkopalvelussa ilman Suomi.fi-valtuuksia. Tällöinkin valtuusasioiden on oltava kunnossa, mutta valtuus voi hyvin olla Suomi.fi-valtuuden sijaan myös vapaamuotoinen valtakirja veroasioiden hoitoon.

UPM Metsä -verkkopalvelussa ei erikseen tarkisteta valtuutusta, vaan veroilmoituksen tekevän osakkaan tulee itse huolehtia, että hänellä on riittävät valtuudet veroasioiden hoitoon. Palvelussa tunnistautuminen ennen veroilmoituksen lähettämistä tapahtuu pankkitunnuksilla. Toki Suomi.fi-valtuutus on hyvä tapa hoitaa tässäkin tapauksessa valtuusasiat kuntoon.

Suomi.fi-valtuudet on joka tapauksessa hyvä ottaa käyttöön, jotta metsäyhtymän asioiden hoito onnistuisi mahdollisimman monipuolisesti eri verkkopalveluissa myös jatkossa. Suomi.fi-valtuuksia voidaan antaa veroasioiden hoitamisen lisäksi esimerkiksi liittyen puukauppaan ja metsänhoitotöihin.

Mikäli sähköinen asiointi ei onnistu, hyväksyy Verohallinto perustellusta syystä myös veroilmoituksen teon verotoimistoista saatavilla paperilomakkeilla.

FSC-sertifikaatin hyödyt metsänomistajalle ovat kiistattomat
Artikkeli | 4 min

FSC-sertifikaatin hyödyt metsänomistajalle ovat kiistattomat

Lue lisää
”Minulle metsä on kaikki kaikessa”
Artikkeli | 7 min

”Minulle metsä on kaikki kaikessa”

Lue lisää
Taimikonhoidon tietopaketti metsänomistajalle
Artikkeli | 9 min

Taimikonhoidon tietopaketti metsänomistajalle

Lue lisää