UPMMetsä

Mitä tietoja metsäsuunnitelmassa on?

Metsäsuunnitelma on käsikirja omaan metsääsi. Se ohjaa sinua hoitamaan metsääsi suunnitelmallisesti tavoitteidesi mukaiseen suuntaan. Metsäsuunnitelma sisältää kaiken oleellisen tiedon metsäsi nykytilasta ja ehdottaa tulevat metsänhoito- ja hakkuutyöt seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.

Metsäsuunnitelma sisältää:

  • puuston ja maapohjan tiedot metsikkökuvioittain
  • yhteenvetotiedot puustosta ja metsäalasta  
  • ehdotetut metsänhoitotyöt kymmenvuotiskaudelle
  • hakkuuehdotukset kymmenvuotiskaudelle
  • arvion metsän tuloista ja menoista
  • monimuotoisuudelle arvokkaat luontokohteet ja muut metsän käsittelyä rajoittavat kohteet
  • kuviokartat muun muassa kasvupaikkatyypin ja kehitysluokkien mukaan esitettynä
  • havainnolliset teemakartat esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana toteutettavista metsänhoitotöistä ja hakkuista
  • kokonaisnäkemyksen metsästäsi antavan ilmakuvan 
  • kehitysennusteen eli miltä metsäsi näyttää, jos suunnitelman mukaiset käsittelyt toteutuvat.

Kumppanuussopimusasiakkaanamme saat käyttöösi metsäsuunnitelmastasi verkkoversion, jota ylläpidämme ja jota voit tutkia ja myös itse päivittää kirjautumalla järjestelmäämme.

Keskustele metsäsuunnitelman tekemisestä tai sen päivittämisestä metsäasiakasvastaavamme kanssa.

 

Tutustu metsäsuunnitelmaan myös videolla

 

Lue lisää Kumppanuudesta ja tutustu UPM Metsäsuunnitelma -palveluumme