UPMMetsä

Metsän arvo ja tuotot

Metsä on sijoituskohteena vakaa ja turvallinen. Metsä säilyttää arvonsa hyvin ja puulle on kysyntää. Siksi metsä on myös hyvä taloudellinen turva pahan päivän varalle.

Metsä tuottaa kun sitä hoitaa

Metsästä saat lisätuloja pankkitilillesi. Tulot riippuvat siitä, millaiset kasvun edellytykset metsäsi on saanut ja miten olet metsääsi hoitanut. Tuloja metsästäsi saat tekemällä harvennuksia ja muita hakkuita. Puukauppatulot paranevat sen myötä, miten järeitä ja laadukkaita puita metsästäsi myyt.

Metsänhoitotyöt parantavat metsän tuottoa tulevaisuudessa

Tulojen saamiseksi on muistettava, että metsä on arvo-omaisuutta, jota kannattaa hoitaa yhtä aktiivisesti kuin mitä tahansa muutakin omaisuutta. Samalla tavalla kuin käytät kotitalosi tai autosi huollossa ammattilaisten apua, kannattaa tehdä myös metsäsi suhteen.

Metsästä saatavat tuotot paranevat sitä hoitamalla. Metsän hoitotyöt tarkoittavat oikein ajoitettuja raivauksia, harvennuksia, lannoituksia sekä vesitalouden kunnossapitämistä. On hyvä jutella metsäasiakasvastaavamme kanssa oikeista hoitotoimenpiteistä ja niiden ajoituksesta, jolloin sinun on helpompi tehdä metsääsi koskevia päätöksiä.

Metsän tuotto - miten metsä tuottaa?

Esimerkki:
Metsäni tuotto, 45-vuotias kuusisekametsä
Sisarukset Mirja ja Hanna omistavat metsätilan Päijät-Hämeessä. Noin 40-vuotiaassa kuusikossa on päädytty tekemään harvennushakkuu. Harvennettava ala on 5 hehtaaria. Hakkuupoistuma on noin 70 m3hehtaarilta, eli yhteensä 350 kuutiota eli mottia. Tällöin puunmyyntitulot ovat 7500 €, jonka Mirja ja Hanna jakavat keskenään.

Esimerkki:
Metsäni tuotto, 80-vuotias männikkö
Kallen perimällä sukutilalla Pirkanmaalla kasvaa vanha männikkö, joka päätetään uudistaa. Metsässä on tehty hoitotoimenpiteet ajallaan, joten nyt siellä kasvaa hyvälaatuista tukkipuuta. Kohteen pinta-ala on 2,2 hehtaaria. Hakkuupoistuma on 250 m3 hehtaarilta, eli yhteensä 550 kuutiota. Puunmyyntitulot ovat 23 000 €.

Saat tuloja metsästäsi puukaupassa. Puukaupan aika on, kun puut ovat kasvaneet isoiksi ja metsä on tiheää. Ota yhteyttä metsäammattilaisiimme, niin voimme tutkia yhdessä, onko metsässäsi hakkuiden aika.

 

Selvitä metsäsi arvo