UPMMetsä
  • Tietoa ja tapahtumia
  • Ennakkoraivauksen hyödyt? Ennakkoraivauksella laitat metsän puunmyyntikuntoon

Ennakkoraivauksen hyödyt? Ennakkoraivauksella laitat metsän puunmyyntikuntoon

Ensiharvennusvaiheeseen kasvanut metsikkö on usein päässyt pusikoitumaan ja se saattaa olla jopa korjuukelvoton. Sellainen metsä ei houkuttele puunostajia, mutta ennakkoraivaamalla metsän voi kunnostaa puunmyyntikuntoon.

Ennakkoraivattu harvennusleimikko käy paremmin kaupaksi ja saat myytävästä puusta paremman hinnan. Harvennus onnistuu tehokkaammin ja metsä jää sen jälkeen parempaan kasvukuntoon. Tämä johtuu siitä, että hakkuukoneen kuljettaja näkee paremmin poistettavat puut ja osaa valita ajourien paikat paremmin. Kasvamaan jäävä puusto säilyy hyvälaatuisena ja korjuuvauriotkin vähenevät.

Raivaus tehdään raivaussahalla ja yleissääntönä on, että lähes kaikki myytävää kuitupuuta pienempi puusto poistetaan. Monimuotoisuuden edistämiseksi on kuitenkin hyvä jättää jonkun verran lehtipuita ja kasvatuskelpoista kuusialikasvoa raivaamatta. Aina ei tarvitse raivata edes koko hakkuualaa.

Halutessasi voit tehdä ennakkoraivauksen itse. Se on kuntoa tehokkaasti kohottavaa hyötyliikuntaa. Jos et itse ehdi, teemme työn puolestasi. Sovi yksityiskohdista metsäasiakasvastaavamme kanssa.