UPMSkog

Virkesmarknad och virkespriser

Virkesmarknadsöversikten berättar senaste nytt om den aktuella virkesmarknaden och virkeshandeln. Hur ser UPM:s virkesbehov ut just nu, och vilka träslag intresserar i olika delar av landet?

Virkesmarknad och virkespriser

Virkesmarknadsöversikt

Virkeshandeln är alltjämt livlig

Den positiva situationen på virkesmarknaden fortsätter. För skogsägarna innebär detta lönsamma virkesaffärer: efterfrågan på skogsbrukets produkter är generellt god och virkesprisnivån på marknaden är hög och stabil.

  • Vi köper alla slags stämplingsposter till ett bra marknadspris. Alla virkesslag är nu efterfrågade. Vi köper stämplingsposter särskilt för vårens och sommarens behov, men i begränsad mån kan vi också avtala om virke som avverkas ännu i vinter.
  • Nu är det dags att planera skogsvårdsåtgärderna för nästa år. På vintern är det bra att planera de aktuella skogsvårdsåtgärderna så att de kan tas med i arbetsprogrammet. Ta kontakt och utnyttja våra experters sakkunskap. Plantskogsskötselåtgärder som utförs i rätt tid är förmånliga och hjälper dig att få den bästa avkastningen från din växande skog.
  • Prisjusteringsförmånen är här! Vi vill att våra partnerkunder ska ha tillgång till de bästa förmånerna. Prisjusteringsförmånen garanterar våra partner gottgörelse om priserna på virkesmarknaden stiger. I början av december började vi igen göra affärer som omfattas av prisjusteringsförmånen.  Dessutom får våra partner nu tredubbel bonus för virkesaffärer.
  • Virkeshandel på nätet! Våra partnerkunder kan enkelt göra virkesaffärer på nätet – när det passar dem bäst

 

 

 

Hur mycket kan man få betalt för virke idag?

 

Rotpriser per avverkningssätt 

kantohinnat-viikko7.png

Källa: Metsäteollisuus ry

I virkeshandelsstatistiken publiceras Metsäteollisuus ry medlemsföretags rotpriser per avverkningssätt och virkesslag. ​I statistiken utgör den gröna stapeln rotpriset på stockar och massaved som betalats vid förnyelseavverkningar, den gråa stapeln rotpriset vid gallringar och den orange stapeln rotpriset vid förstagallringar. Ett blått streck indikerar medelrotpriset i alla rotköp.

Funderar du på virkets pris?

Man kommer överens om virkespriset separar för varje affär. Be din skogskundansavariga om en offert!

 
 

Läs mer om den regionala situationen

 

Bekanta dig också