UPMSkog

Virkesmarknad och virkespriser

Virkesmarknadsöversikten berättar senaste nytt om den aktuella virkesmarknaden och virkeshandeln. Hur ser UPM:s virkesbehov ut just nu, och vilka träslag intresserar i olika delar av landet?

Virkesmarknad och virkespriser
 

 

Hur mycket kan man få betalt för virke idag?

 

Rotpriser per avverkningssätt 

kantohinnat-viikko15.png

Källa: Metsäteollisuus ry

I virkeshandelsstatistiken publiceras Metsäteollisuus ry medlemsföretags rotpriser per avverkningssätt och virkesslag. ​I statistiken utgör den gröna stapeln rotpriset på stockar och massaved som betalats vid förnyelseavverkningar, den gråa stapeln rotpriset vid gallringar och den orange stapeln rotpriset vid förstagallringar. Ett blått streck indikerar medelrotpriset i alla rotköp.

Funderar du på virkets pris?

Man kommer överens om virkespriset separar för varje affär. Be din skogskundansavariga om en offert!

 
 

Läs mer om den regionala situationen

 

Bekanta dig också