UPM Skog

Virkesmarknad och virkespriser

Virkesmarknadsöversikten berättar senaste nytt om den aktuella virkesmarknaden och virkeshandeln. Hur ser UPM:s virkesbehov ut just nu, och vilka träslag intresserar i olika delar av landet?

Virkesmarknad och virkespriser

Virkesmarknadsöversikt

Handeln är livlig!

Nu är det ett fint läge i virkeshandeln. Vår industri är i gång – det finns efterfrågan på slutprodukter, och det behövs stora mängder virke för att driva produktionslinjer effektivt. Det växer mer träd i skogarna än någonsin. För att dessa träd ska må bra behövs ordentligt med avverkningar för att bibehålla tillväxtförmågan och för att säkerställa framtidens avkastningsmöjligheter. Även virkespriset ligger på en god, tämligen stabil nivå.

Det är inte ofta man har sett en så här positiv atmosfär för virkeshandeln. Säljaren och köparen av virke har mycket enhetliga virkeshandelsbehov. Vi kan tillgodose avverkningsbehoven i skogarna och förädla finländskt kvalitetsvirke för världsmarknaden. Under början av året har vi också gjort virkesaffärer i privata skogar i en omfattning som motsvarar fjolårets rekordnivå. 

UPM har en mycket bred efterfrågan på alla slags skogsobjekt. Vi utnyttjar alla virkesslag från olika avverkningsobjekt i lika stor utsträckning. Framför allt köper vi in stämplingsposter för nästa sommar och höst. Tack vare våra moderna avverkningsmaskiner kan vi utöver stämplingsobjekt på mineraljordar också hantera en större mängd objekt än tidigare på torvmarker av det mest bärande slaget. Vi på UPM kan detta med avverkning, och enligt en färsk undersökning är vårt gallringsresultat bäst i branschen! 

Du kommer väl ihåg att du kan inkludera våra omfattande skogstjänster i virkesaffären? Vi erbjuder till exempel en utmärkt heltäckande tjänst för förnyelsearbeten. Under ett och samma möte kan du avtala om anläggningen av en livskraftig ny skog istället för den som har slutat växa. Dessutom kan du med finansieringsprodukten för virkeshandeln avtala om ett snabbt betalningsschema för dina virkesaffärsinkomster, till och med inom fem dagar!

Utnyttja det goda virkeshandelsläget. Ta kontakt med vår skogskundsansvariga för att få UPM:s senaste virkeshandelsoffert.

 

 

Hur mycket kan man få betalt för virke idag?

 

Rotpriser per avverkningssätt 

kantohinnat-viikko41.png

Källa: Metsäteollisuus ry

I virkeshandelsstatistiken publiceras Metsäteollisuus ry medlemsföretags rotpriser per avverkningssätt och virkesslag. ​I statistiken utgör den gröna stapeln rotpriset på stockar och massaved som betalats vid förnyelseavverkningar, den gråa stapeln rotpriset vid gallringar och den orange stapeln rotpriset vid förstagallringar. Ett blått streck indikerar medelrotpriset i alla rotköp.

Funderar du på virkets pris?

Man kommer överens om virkespriset separar för varje affär. Be din skogskundansavariga om en offert!

 
 

Läs mer om den regionala situationen

”I sydvästra Finland anskaffar vi främst grandominerade slutavverkningar och beståndsvårdande avverkningar. I Södra Finland och Kymmenedalen utöver grantimmer även en ökande mängd både björk- och barrmassaved för den förnyade Kymmene massafabrik”, berättar Matti Toivakainen, regiondirektör för Södra Finland.

”Alla virkesslag har god avsättning. Nu siktar vi naturligtvis främst in oss på sommaravverkningsobjekt och köper även in kapat virke längs vägar som är tillgängliga för virkestransportbilar. Det lönar sig att be om en virkeshandelsoffert direkt från UPM och dessutom bekanta sig med vårt omfattande utbud av skogsvårdstjänster.”

Fabriker som använder virke

 • Kymmene massafabrik i Kouvola: björk- och barrmassaved

 • Kalso fanerfabrik i Kouvola: grantimmer

 • Seikku sågverk i Björneborg: grantimmer

 • Raumo pappersfabrik i Raumo: granmassaved

UPM Etelä-Suomi hankinta-alue

”I Östra Finland har virkeshandeln varit livlig och förutsättningarna är goda för att det ska fortsätta på samma sätt. UPM:s fabriker i Östra Finland är i full gång, så det finns efterfrågan på alla virkesslag. Den flaskhalsinvestering som genomförs under våren på Kaukas massafabrik i Villmanstrand kommer att ytterligare öka virkesanvändningen. Även björktimmer och grovt grantimmer efterfrågas av kunderna till våra plywoodfabriker”, säger regiondirektören för Östra Finland Janne Seilo.

”I virkeshandeln just nu framhävs slutavverknings- och gallringsobjekt som avverkas under sommarsäsongen. Det lönar sig att kontakta vår skogskundansvariga direkt och be om en virkeshandelsoffert. I samband med virkesaffären finns det ett bra tillfälle att avtala om skogsförnyelse och andra nödvändiga skogsvårdsarbeten. Till exempel uppdatering av skogsbruksplanen och skogsgödsling är lönsamma satsningar på framtiden.”

Fabriker som använder virke

 • Kaukas sågverk i Villmanstrand: talltimmer

 • Kaukas pappersbruk i Villmanstrand: granmassaved

 • Kaukas massafabrik i Villmanstrand: björk- och barrmassaved

 • Pellos plywoodfabrik i S:t Michel: grantimmer

 • Plywoodfabriken i Nyslott: björktimmer

 • Plywoodfabriken i Joensuu: björktimmer

UPM Itä-Suomi toiminta-alue

”Virkeshandeln har varit livlig i Mellersta Finland och i Birkaland under hela året. Våra fabriker behöver ständigt färskt och högklassigt virke och det råder därför god efterfrågan på virke. Siktet i virkeshandeln är redan inställt på sommarens behov, och samtidigt finns det ett bra tillfälle att avtala om den begynnande periodens skogsvårdsarbeten. Det är också bra att ta reda på vad man kan åstadkomma med skogsgödsling. Våra skogskundsansvariga är beredda att bedöma nyttan i just din skog. Kolla dessutom tillsammans med vår lokala skogskundansvariga att dina andra skogsärenden är i sin ordning, till exempel att skogsbruksplanen är aktuell”, beskriver Tero Nieminen, regiondirektör för Mellersta Finland läget i sin region.

Fabriker som använder virke

 • Korkeakoski sågverk i Juupajoki: furutimmer

 • Plywoodfabriken i Jyväskylä: gran- och björktimmer

 • Pappersbruken i Jokilaakso, Jämsä: granmassaved

UPM Keski-Suomen toiminta-alue

”I Österbotten har året börjat bra vad gäller virkeshandeln. Verksamheten på Jakobstads massafabrik och Alholmens sågverk håller en god nivå och det råder en ständig efterfrågan på virke”, berättar regiondirektören för Österbotten Janne Kiiliäinen. ”Objekt som ska avverkas under den kommande sommarperioden fokuserar vi på just nu.”

”En stor del av avverkningsmöjligheterna i vårt landskap är belägna på skogsmarker med torvbotten, som man ofta tror endast kan avverkas under vintersäsongen. Med moderna avverkningsmaskiner som är anpassade för objekten i fråga och ordentlig planering kan avverkningen dock skötas lika bra på sommaren som på vintern. Det lönar sig att kontakta vår lokala skogskundansvariga och erbjuda närproducerat virke till förädling i det egna landskapet.”

Fabriker som använder virke 

 • Jakobstads massafabrik i Jakobstad: björk- och barrmassaved

 • Alholmens sågverk i Jakobstad: furu- och grantimmer

UPM toiminta-alue Pohjanmaa
 

Bekanta dig också