UPMSkog

UPM Skogsförnyelse

UPM Skogsförnyelse hjälper dig att få en ny lönsam skog och att uppfylla den lagstadgade skyldigheten att förnya skogen. Med hjälp av tjänsten garanterar du din avkastning från skogen också i framtiden.

UPM Skogsförnyelse – mot en ny lönsam skog

Genom att bereda jordmånen i din skog för ny tillväxt och genom att välja rätt odlingsmaterial och metod säkerställer du det bästa ekonomiska resultatet.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Skogen förnyas med odlingsmaterial av rätt ursprung som passar tillväxtförhållandena

Vid plantodling eller skogssådd använder vi frön av bästa möjliga ursprung.

Din skogsmark kommer att förnyas snabbt mot ny lönsam tillväxt

Undersökningar visar att våra plantor som odlats ur förädlade frön är mer tåliga mot naturskador och producerar avsevärt mer och högklassigare virke under skogens omloppstid. 

Du säkerställer de bästa förutsättningarna för skogens tillväxt

Vi hjälper dig att välja lämplig markberedningsmetod och trädslag för objektets tillväxtförhållanden. Markberedningen säkerställer att plantorna får ett försprång mot resten av vegetationen samt gynnsamma temperatur- och fuktighetsförhållanden. Markberedningen förebygger också snytbagge- och sorkskador.

Alla tjänster för förnyelsefasen kan enkelt avtalas på en gång

Du kan även avtala om tidig röjning av plantbeståndet på förhand. Detta säkerställer en lyckad skogsförnyelse.

Du kan utnyttja den samlade servicebonusen från virkeshandeln

Vad ingår i tjänsten?

 •  Fastställande av arbetsområdet

 •  Val av trädslag

 •  Val av metoder för markberedning och skogsodling

 •  Uppskattning av mängden plantor och frön

 •  Beaktande av naturobjekten

 •  Kostnadskalkyl

 •  Avtal om skogsförnyelse med skogsskötselavtal

 •  Röjning av området som förnyas*

 •  Meddelande till skogsägaren om att förnyelsearbetet inleds

 •  Markberedning

 •  Anskaffning av plantor eller frön

 •  Plantering eller såning

 •  Kvalitetskontroll av skogsförnyelsearbetet

 •  Uppdatering av uppgifterna om skogstillgångar i en eventuell UPM Skogsbruksplan

 •  Gräsbekämpning, inventering av plantbeståndet och kompletterande plantering efter första tillväxtperioden*

*Arbetet genomförs separat vid beställning. Kunden debiteras för kostnader.

Markberedning då marken inte är frusen och plantering i maj–september eller sådd i maj–juni.

Tidpunkt

Efter förnyelsesavverkning

Pris

Från 646 €/ha

+ moms 24 %

Begär offert på skogsförnyelse
Prissättningsförmånen vid virkeshandel garanterar goda affärer
Blogg | 4 min

Prissättningsförmånen vid virkeshandel garanterar goda affärer

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer