UPM Iståndsättningsdikting

UPM Iståndsättningsdikning garanterar flera årtionden av tillväxtmöjligheter för trädbeståndet i sumpskogar som lider av för hög fuktighet.

UPM Iståndsättningsdikning – för en starkare och mer produktiv skog 

UPM Iståndsättningsdikning är en investering som kan ge betydande extra inkomster. I och med iståndsättningsdikningen sjunker vattennivån i försumpad skog och trädrötterna får nödvändigt syre så att trädbeståndet börjar växa bättre.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du får enkelt ytterligare tillväxt i sumpskogens trädbestånd 

Iståndsättningsdikning förbättrar skogens volymtillväxt eftersom grundvattennivån sjunker och rörelsen av vatten och näringsämnen ökar. Tillväxtökningen kan vara upp till tre kubikmeter per hektar och år under de kommande tjugo åren. Torvmoar med god tillväxt kan därmed hållas kvar i det lönsamma skogsbruket.

Du säkerställer ett högkvalitativt skogsbruk som är miljömässigt hållbart

Vi kartlägger behovet av iståndsättningsdikning i din skog. Vi planerar arbetet i terrängen, där vi också uppmärksammar skyddet av vattenmiljön. Vi tar hand om nödvändiga anmälningar till myndigheterna. Vi övervakar kvaliteten på genomförandet och uppdaterar informationen i en eventuell UPM Skogsbruksplan.

Vi anhåller om eventuellt Kemera-stöd för din del

Vi undersöker om iståndsättningsdikning kan få finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en verkställighetsrapport efter förstudiearbetet. Om Kemera-stödet beviljas får du det direkt in på ditt konto.

Vad ingår i UPM Iståndsättningsdikning?

 • Planering av iståndsättningsdikning med skogsskötselavtal
 • Terrängplanering
 • Vattenskyddsplan
 • Kostnadskalkyl
 • Ansökan om finansiering av hållbart skogsbruk, dvs. behörighet till Kemera-stöd
 • Avtal om genomförande av iståndsättningsdikning med arbetstjänstavtal
 • Myndighetsanmälningar
 • Avverkning av dikeslinjer*
 • Genomförande av iståndsättningsdikning och eventuell dikesren
 • Kvalitetskontroll
 • Eventuell uppdatering av UPM Skogsbruksplan

*Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

Tidpunkt

För iståndsättning av gamla diken när dikningen har gjorts för 20–40 år sedan och trädbeståndets tillväxt har avtagit.

Pris

Kostnadsberäkning fall för fall utifrån planering och genomförande.

Fråga mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Naturen skyddas i ekonomiskogar
Blogg | 4 min

Naturen skyddas i ekonomiskogar

Läs mer
Vad är klimatsmart skogsvård? Frågor och svar
Artikel | 5 min

Vad är klimatsmart skogsvård? Frågor och svar

Läs mer