UPMSkog

UPM Generationsväxling

Så här kommer du igång med generationsväxlingen

 

Utlämnande av personuppgifter

Genom att trycka på knappen för samtycke längst ner på blanketten ger Skogsägaren sitt samtycke till att UPM får förmedla Skogsägarens kontaktinformation, fastighetsinformation och bedömningar av skogens värde till Experten för en experttjänst i anslutning till generationsväxling.

Förmedlare av uppgifter: UPM-Kymmene Abp (nedan ”UPM”)

Experttjänst: Experttjänsten är en tjänst som UPM-Kymmene Abp:s samarbetspartner, en advokatbyrå, tillhandahåller Skogsägaren. Tjänsten omfattar en inledande kartläggning av skogsfastighetens generationsväxling och genomförande av generationsväxlingen. Advokatbyrån kallas nedan ”Experten”.

Fastighetens ägare eller samägare: (nedan ”Skogsägaren”)

Förmedling av uppgifter och experttjänsten

UPM förmedlar Skogsägarens kontaktinformation, fastighetsinformation och bedömningar av skogens värde till Experten. Experten kontaktar Skogsägaren för att göra en inledande kartläggning i anslutning till generationsväxlingen på skogsfastigheten och för att genomföra generationsväxlingen.  Priset på den inledande kartläggningen är 250 euro (moms 24 % ingår).

Efter den inledande kartläggningen beslutar skogsägaren om han eller hon vill ingå ett avtal om genomförande av generationsväxlingen med Experten. Efter den inledande kartläggningen får skogsägaren ett fast pris eller ett prisintervall på kostnaderna för uppdraget.

Experten är ett självständigt företag i förhållande till Skogsägaren.

Förmedlingen av Skogsägarens uppgifter till Experten som avses i detta samtycke är kostnadsfri för Skogsägaren. Detta samtycke till utlämnande av uppgifter förpliktar inte heller Skogsägaren att göra ägararrangemang eller att ingå ett sysslomannaavtal om dessa med Experten.

Kontaktinformation

Fält märkta med * är obligatoriska. Genom att fylla i alla fält påskyndar du behandlingen av kontaktbegäran.

Skogsbedömning

Jag vill att UPM skickar en bedömning av skogarnas värde för de skogsfastigheter som avses ovan
Jag ger mitt samtycke till att informationen om skogstillgångar i minskog.fi får överföras för att fastställa skogens värde, om figurdata för min skogsfastighet inte finns i UPM:s informationssystem.

Läsa anvisningen om överföring av information om skogstillgångar från Skogscentralens tjänst MinSkog.fi (öppnas i ett nytt fönster).

För att en skogsbedömning ska kunna skickas krävs tillräckliga uppgifter om skogstillgångarna i UPM:s informationssystem. Då skickas skogsbedömningen till Skogsägarens e-postadress. Till bedömningen fogas en produktbeskrivning. Om det inte finns tillräcklig information om skogstillgångarna i UPM:s system eller om informationen om skogstillgångarna inte kan flyttas från tjänsten MinSkog.fi till UPM:s system skickas ingen skogsbedömning.

Skogsägaren godkänner att skogsbedömningen är något osäker och kan innehålla fel med anledning av bestånds- och figurdata som används som grund för bedömningen.

Jag har varit i kontakt med UPM tidigare
Jag vill få information om UPM:s förmåner, tjänster och evenemang som passar mig
Jag är ännu inte kund hos UPM Skog. Jag vill få information om UPM:s förmåner, tjänster och evenemang som passar mig