UPMSkog

Överföring av uppgifter om skogstillgångar
- Läs anvisningarna om hur du ger ditt samtycke

Med hjälp av dessa anvisningar kan du ge ditt samtycke till att dina uppgifter om skogstillgångar i tjänsten MinSkog.fi får överföras till UPM:s datasystem. När du har gett ditt samtycke får du bland annat tillgång till UPM Skogs omfattande elektroniska tjänsten och du kan till exempel göra virkesaffärer på nätet.

 

Eftersom det kan finnas brister i uppgifterna om skogstillgångar i tjänsten MinSkog.fi kan uppgifterna om skogstillgångarna i fastighetens område fattas helt eller delvis. Obs! Dödsbodelägare kan logga in i tjänsten när bouppteckningshandlingen eller en bekräftad delägarförteckning har lämnats in till Skogscentralen.

 

 
metsätieto, metsävaratieto, siirto
metsätieto, metsävaratieto, siirto 

1. Som rubrik i webbläsaren skriver du minskog.fi

2. Logga in i tjänsten med dina bankkoder, med certifikatkort eller med mobilcertifikat (tjänster till skogsägar)

 
 
metsätieto, metsävaratieto, siirto
metsätieto, metsävaratieto, siirto
  1. Gå till fliken Ärenden (Asiointi).
  2. Välj ”Utlämnande av skogsdata” (Metsätietojen luovutus), där du kan ge ditt samtycke till att vi får överföra och bläddra i uppgifterna som gäller din skogsfastighet. 
 
metsätieto, metsävaratieto,siirto
metsätieto, metsävaratieto,siirto

 

 

 

  1. Klicka på ”Ändra samtyckena” (Anna suostumus), varvid du kommer till uppgifterna om samtycke som gäller fastigheten.
 

 

  1. Välj UPM KYMMENE OYJ och ge ditt tillstånd att överföra uppgifterna.
  2. Spara valet.

Samtycke till överföring av uppgifter om skogstillgångar som gäller fastigheten har getts. Uppgifterna syns i tjänsten Min skog i upmmetsa.fi om cirka tre (3) dagar.