UPMSkog

Begärt offer

Ja tack! Jag vill ha en offert på skogsgödsling.

Genom att trycka på knappen för samtycke längst ner på blanketten ger Skogsägaren sitt samtycke till att UPM får förmedla Skogsägarens kontaktinformation, fastighetsinformation och bedömningar av skogens värde till Experten för en experttjänst i anslutning till generationsväxling.

Förmedlare av uppgifter: UPM-Kymmene Abp (nedan ”UPM”)

Experttjänst: Experttjänsten är en tjänst som UPM-Kymmene Abp:s samarbetspartner, en advokatbyrå, tillhandahåller Skogsägaren. Tjänsten omfattar en inledande kartläggning av skogsfastighetens generationsväxling och genomförande av generationsväxlingen. Advokatbyrån kallas nedan ”Experten”.

Fastighetens ägare eller samägare: (nedan ”Skogsägaren”)

Kontaktuppgifter

Fälten med * är obligatoriska. Ditt ärende kan behandlas snabbare om du fyller i alla fält.

Jag vill prenumerera på UPM Skogs nyhetsbrev (på finska)