UPMSkog

Personligen från oss till din skog

Din personliga skogsfackman står till din tjänst och hjälper dig med frågor som gäller din skog, från virkeshandel till skogsskötsel.

UPM Partnerskapet utgör äkta samarbete i skogsägandets alla skeden. Vi erbjuder de lämpligaste lösningarna för just din skog, oberoende av om du är proffs eller nybörjare vad gäller skogsägandet. Om du så vill kan vi ta över skötseln av hela din skogsegendom. Vi tar hand om den som om den vore vår egen.

Du är unik som skogsägare, och ingen annan skog är lik din. Därför är också alla partnerskap olika.

Stöd från din personliga skogsfackman

Partnerskapet baserar sig på personlig service. Vi utser ditt eget skogsproffs, som hjälper dig med frågor som gäller din skog, från virkeshandel till skogsskötsel. Fackmannen är också aktiv och föreslår åtgärder för din skogs bästa och stöder dig i beslutsfattandet. Som vår partner får du alltid gratis rådgivning för din skog.

Det är lätt att hålla kontakten med din personliga skogsfackman. Du kan välja det kommunikationssätt som passar dig bäst, vare sig det är per telefon, via e-post, genom chattjänsten eller personligen på kontoret eller ute i terrängen.