UPMSkog
  • webbtjänst

Din skog är alltid nära till hands

Logga in och begär offert! Vi lottar ut två Husqvarna 545FXT-röjningssågar bland alla som har begärt offert på en virkesaffär eller skogsvårdsarbeten i vår webbtjänst. Utlottningen pågår 25.11.2019–29.2.2020.

 

I webbtjänsten UPM Skog kan du göra virkesaffärer, beställa skogsvårdsarbeten*, granska din skogsegendom samt följa dina avtal och hur de framskrider när det passar dig bäst. Tjänsten är lätt att använda!

*Fråga din skogskundansvariga om tillgången på skogsvårdstjänster för din skogsfastighet.


LOGGA IN OCH BEGÄR OFFERT!

Vi lottar ut två röjningssågar bland alla som har begärt en offert i vår webbtjänst. Utlottningen pågår 25.11.2019–29.2.2020.

Så här begär du offert:

1. Logga in i tjänsten. Om du är ny användare ska du börja med att registrera dig.   UPMMETSA.FI/LOGGAIN

Om du redan är kund hos oss kan uppgifterna efter registreringen sammanföras på i genomsnitt en arbetsdag. Om du är ny kund och dina kunduppgifter eller uppgifter om skogstillgångar inte finns i UPM Skogs informationssystem räcker det litet längre att ta i bruk tjänsten. Om du är ny kund ska du begära överföring av uppgifter om skogstillgångar i MinSkog.fi.

2. Begär offert på en virkesaffär eller skogsvårdsåtgärder.

3. Vi lottar ut två Husqvarna 545FXT-röjningssågar (med uppvärmt handtag) bland alla som har begärt en offert senast 29.2.2020!


REGISTERA DIG/LOGGA IN I TJÄNSTEN!

REGLER FÖR UTLOTTNINGEN OCH DATASKYDDSBESKRIVNING