Nu om någonsin är det klokt att göra en virkesaffär. Som UPM Tillväxt-partner får du nämligen nu dubbel bonus på sommargallringar!

Förmånen gäller gallringar eller första gallringar som i fråga om drivning och transport kan avverkas på sommaren eller under menförestiden. För ovannämnda skiften betalas dubbel bonus till partner på Silver-, Guld- och Platina-nivå då avverkningskontrakten har ingåtts 15.8–30.9.2022.

Som vår partner kan du som bäst få bonus upp till 3,60 euro per kubikmeter! Du kan utnyttja bonusen som rabatt på skogsvårdsarbeten och material. Bli partner!


 
Förmånsnivå Aktivitet under 5 år Normal bonus Bonus 15.8–30.9.2022
Tillväxt               < 20 000€ - -
Silver över 20 000 € 1,0 € / m3 2,0 € / m3
Guld över 100 000 € 1,5 € / m3 3,0 € / m3
Platina över 300 000 € 1,8 € / m3 3,6 € / m3
 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område. 

Sök kontaktuppgifter

 

Begär offert via
webbtjänsten.

Logga in i tjänsten

 

Begär offert på
en virkesaffär.

Gå till blanketten


Vilken är din förmånsnivå?

UPM Tillväxt-partnerskapet omfattar fyra förmånsnivåer: Tillväxt, Silver, Guld och Platina. Förmånsnivån och förmånerna du har tillgång till bestäms utifrån den totala aktiviteten i euro under de fem senaste åren. Till aktiviteten räknas det verkliga eurobeloppet från avtal om virkeshandel och skogsvårdsarbeten som ingåtts med oss.

 

När är det dags att gallra? Läs mer!

Gallringar
Wiki | 11/16/2017 11:21:11 | 1 min

Gallringar

Läs mer
N&#xE4;r &#xE4;r det dags f&#xF6;r avverkning?
Artikel | 03/24/2021 06:42:00 | 6 min

När är det dags för avverkning?

Läs mer
V&#xE4;rdet stiger n&#xE4;r skogen v&#xE5;rdas
Artikel | 11/15/2017 10:55:33 | 1 min

Värdet stiger när skogen vårdas

Läs mer