UPMSkog
  • Nu är det dags för plantskogsskötsel

Nu är det dags för plantskogsskötsel

 

Plantskogsskötseln har en avgörande inverkan på din skogs avkastning. Om du utför
plantskogsskötseln i rätt tid, försnabbar du tillväxten hos värdefullt stockvirke, minimerar
kostnaderna för skogsvård och får snabbare inkomster från avverkningar.