UPMSkog
  • En välskött skog ger god avkastning

En välskött skog ger god avkastning

Du får 100 euro för skogsvård, när du gör en virkesaffär senast 30.6.!

 

100e-metsanhoitoon-SV.png

Med plantskogsskötsel som utförs i rätt tid kan du påskynda de värdefulla timmerträdens tillväxt, minimera skogsvårdskostnaderna och få avverkningsinkomsterna snabbare. I bästa fall kan andelen timmerträd öka upp till 50 % mer än i en skog där skötseln har försummats. En välskött skog är också en effektiv kolsänka vars rekreationsvärde ökar.

Du får 100 euro för skogsvård när du gör en virkesaffär nu! Förmånen gäller vid nya virkesaffärer som gjorts under perioden 1.- 30.6.2019. Förmånen gäller rotköp av bestånd på sammanlagt över 400 m³ som kan drivas på sommaren eller under menförestiden. Rotköpen ska avtalas under kampanjtiden. En förmånssedel per kund.

Obs! Fråga din skogskundansvariga om tillgången på skogsvårdstjänster för din skogsfastighet.


 

 

Gör dig förtrogen med exempelberäkningarna av plantskogsskötsel nedan:

1. Exempelberäkning av tidig röjning av plantskogen (plantbeståndet 1–2 m, Lätt*)

  • Tidig röjning  360 €/ha (+ moms 24 %)
  • Kemerastöd  -160 €/ha (skattepliktig inkomst)
  • Skatteavdrag  -60 €/ha (30 %)

Investering 140 €/ha

2. Exempelberäkning av tidig röjning av plantskogen (plantbeståndet 1–2 m, Normal*)

  • Tidig röjning  500 €/ha (+ moms 24 %)
  • Kemerastöd  -160 €/ha (skattepliktig inkomst)
  • Skatteavdrag  -102 €/ha (30 %)

Investering 238 €/ha

3. Exempelberäkning av plantskogsröjning (plantbeståndet 3–7 m, Lätt*)

  • Plantskogsröjning  390 €/ha (+ moms 24 %)
  • Kemerastöd  -230 €/ha (skattepliktig inkomst)
  • Skatteavdrag  -48 €/ha (30 %)

Investering 112 €/ha

 

*

*Plantskogsskötseln prissätts utifrån trädbeståndets mängd och storlek i klasser som anger arbetets svårighetsgrad (Lätt/Normal/Ganska svår/Svår). 

Obs! I priset ingår kostnader för arbetsledning och kvalitetsövervakning. Vi ansöker också kostnadsfritt om Kemerastöd för dig! 


 

En välskött skog är frisk och livskraftig och ger sin ägare god avkastning. Titta på videoklippen! (på finska)

 

Vill du veta mer? Läs våra artiklar