UPMSkog
  • En välskött skog ger god avkastning

En välskött skog ger god avkastning

Du får 100 € för skogsvård, när du gör en virkesaffär senast 15.9.!

 

100e-metsanhoitoon-SV.png

Avtala om skogsförnyelse samtidigt som du gör en virkesaffär.
På så sätt garanterar du den bästa tillväxten för din skog.

VÅR SKOGSFÖRNYELSETJÄNST OMFATTAR:
1. En förnyelseplan uppgjord av en expert
2. Markberedning
3. Frön och plantor från vår egen plantskola i Finland
4. Plantering eller sådd utförd av proffs 

Du får 100 euro för skogsvård när du gör en virkesaffär nu! Förmånen gäller vid nya virkesaffärer som gjorts under perioden 5.8.- 15.9.2019.

Förmånen gäller rotköp av bestånd på sammanlagt över 400 m³ som kan drivas på sommaren eller under menförestiden. Rotköpen ska avtalas under kampanjtiden. En förmånssedel per kund. Obs! Fråga din skogskundansvariga om tillgången på skogsvårdstjänster för din skogsfastighet.

 Låt oss göra en virkesaffär. Ta kontakt 


 

 

Varför spelar plantan en stor roll?

Vi har odlat plantor i årtionden. På vår plantskola i Jorois odlar vi årligen miljontals plantor som planteras ut i Finlands skogar.

  • Plantornas skott, rotklumpens storlek, ålder och eftersträvade längd är i rätt proportion. 
  • De förädlade plantorna som vi odlar ger upp till 20 procent mer virke.
  • Vid vår plantskola används den senaste tekniken som säkerställer att plantans tidiga utveckling är så bra som möjligt.
  • Våra plantor är 100 % inhemska ändå från frön till odling. 
  • När du avtalar om skogsförnyelse i samband med virkesaffären ger du oss tid att odla dina plantor.

Säkerställ den bästa tillväxten i din skog

Kontakta oss

 

 
 

Mot en ny lönsam skog - titta på videoklippen! (på finska)

 
 

Vill du veta mer? Läs våra artiklar