Kemera-stöd

Med lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) stöder staten skötseln av privata skogar. Stödet kan fås för olika skogsvårdsåtgärder om vissa kriterier uppfylls.

De vanligaste skogsvårdsarbetena för vilka man enligt gällande lagstiftning kan få Kemera-stöd är tidig plantskogsvård, vård av ungskog, vård av sumpskog, vitaliseringsgödsling av skog samt byggande eller grundförbättring av skogsväg.

De så kallade Kemera-stöden bygger på lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och de är beskattningsbar inkomst. Utgifterna för projektet som får Kemera-stöd är fullt avdragsgilla. Det innebär till exempel att fakturan för vård av plantbestånd är helt avdragsgill, även då man blivit beviljad Kemera-stöd för vård av plantbeståndet.

Om de betalda utgifterna i Kemera-projektet är större än det stöd som beviljats, blir det ingen skattepliktig inkomst av Kemera-stödet efter avdragen - vilket ofta händer. Skogsägarens eget arbete på ett Kemera-projekt, så som vård av plantbeståndet, kan ägaren avdra kostnader för projektet, inklusive kostnaden för användning av egen bil.

Du får lättast information om den gällande lagstiftningen genom att kontakta en fackman vid UPM. Tillsammans kan ni reda ut vilka möjligheter du har att få stöd och fackmannen gör de nödvändiga Kemera-ansökningarna för din räkning. UPM utför också alla skogsvårdsarbeten som omfattas av Kemera-stödet.

Läs mer om Kemera

Vi gör en elektronisk ansökan av Kemera-stödet för dig i samband med arbetsordern, se anvisningar
Artikel | 02/23/2018 16:05:22 | 1 min

Vi gör en elektronisk ansökan av Kemera-stödet för dig i samband med arbetsordern, se anvisningar

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer
Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas
Artikel | 4 min

Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas

Läs mer