UPMSkog

Vilka uppgifter innehåller skogsbruksplanen?

Skogsbruksplanen är en handbok för din skog. Den hjälper dig att sköta om din skog på ett planenligt sätt i enlighet med dina målsättningar. Skogsbruksplanen innehåller all relevant information om din skogs nuläge och föreslår skogsskötsel och avverkningar för den kommande tioårsperioden.

Skogsbruksplanen innehåller:

  • information om trädbeståndet och jordmånen enligt beståndsfigur
  • en sammanfattning av trädbeståndet och skogsområdet  
  • förslag på skogsarbeten under en tioårsperiod
  • avverkningsförslag för en tioårsperiod
  • en uppskattning av skogens intäkter och utgifter
  • naturobjekt som är värdefulla för skogens mångfald och andra objekt som begränsar behandlingen av skogen
  • figurkartor som presenteras bland annat enligt växtplatstyp och utvecklingsklass
  • beskrivande temakartor till exempel över de skogsarbeten och avverkningar som ska genomföras under de kommande fem åren
  • ett flygfotografi som ger en helhetsbild av din skog 
  • en utvecklingsprognos, d.v.s. hur din skog kommer att se ut om behandlingarna genomförs enligt planen.

Som partnerskapskund får du tillgång till en webbversion av din skogsbruksplan som vi uppdaterar, och som du själv kan granska och uppdatera genom att logga in i vårt system.

Diskutera med vår skogskundansvariga om att utarbeta eller uppdatera din skogsbruksplan.

 

Läs mer om Partnerskapet och bekanta dig med tjänsten UPM Skogsbruksplan