UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Vi är intresserade av alla slags avverkningsobjekt på vårt område

Vi är intresserade av alla slags avverkningsobjekt på vårt område

Den stora efterfrågan på virke och den stabila prisnivån är utmärkta nyheter för skogsägare. Försäljningsmöjligheterna är goda för alla slags stämplingsposter. Nu kan du också erbjuda virke för försäljning elektroniskt.

Skogsbilden på vårt verksamhetsområde och vår industristruktur passar bra ihop, och därför kan vi hela tiden köpa olika typers stämplingsposter. Genom att göra en virkesaffär nu får du din skog i avkastningsskick. Virkets stabila prisnivå gör också virkeshandeln säker.

Elektronisk virkeshandel på kommande

Under våren 2017 utvidgades skogsägarnas möjligheter att bjuda ut virke när Suomen Puukauppa Oy:s elektroniska virkeshandelstjänst Kuutio.fi togs i bruk. Syftet med tjänsten är att få utbudet och efterfrågan på virke att mötas på ett effektivare sätt än förr.

Kuutio.fi är en modern webbtjänst för skogsägare och organisationer som köper virke. Den utgör det första steget i virkeshandeln, en diskussionsöppning. Oftast är följande steg en djupare personlig diskussion med en skogsexpert.

Förutom de elektroniska kanalerna, och också utan dem, kan du alltid sköta dina ärenden direkt med din lokala kontaktperson, vår skogskundansvariga. Hen känner din skog och lyssnar på dina behov, och på basis av dem utarbetar hen förslag på avverkningar och skogsskötsel i enlighet med dina önskemål. Om du inte får tag på din lokala kontaktperson kan du alltid kontakta Skogsvärlden genom att ringa vår kundservice (tfn 0204 16 5100) eller använda chatten, så förs ditt ärende enkelt vidare.