UPMSkog

Vad bör man beakta då man planterar på hösten?

Små plantor som planteras på hösten kan utnyttja hela följande tillväxtsäsong på platsen där de växer. När man planerar planteringar på hösten bör man ändå beakta två riskfaktorer: tjälen och risken för skador som orsakas av vårtorka.

Vad bör man beakta då man planterar på hösten?

September är en bra tidpunkt för att plantera plantor i objekt som släpper igenom vatten. Marken är fuktig och ännu varm. Plantornas rötter slutar ändå växa i mitten av september och plantorna hinner inte förankra sig i jorden. Därför lönar det sig inte att plantera plantor på hösten i tjälande jord.

Fastän senhöstens förhållanden annars vore gynnsamma ökar plantering på hösten plantornas risk för skador som orsakas av vårtorka. Det lönar sig att beakta tillväxtplatsens förhållanden och får ner plantorna i jorden i god tid så att de hinner förbereda sig för viloperioden.

I praktiken är det gran som planteras på hösten. Det är inte lika sannolikt att plantering av björk och tall lyckas på hösten som plantering av gran.

Diskutera planteringstidpunkten och plantbeställningar med vår skogskundansvariga.