UPMSkog

Till vad kan jag använda virkeshandelsbonusen?

Som UPM Partner får du bonus med ett värde i pengar när du gör virkesaffärer med oss. Du kan använda denna bonus för att få ner kostnaderna för skogsvårdsåtgärder, till exempel markberedning, plantering eller gödsling. Kom ihåg att avtala om skogsvårdsåtgärderna så länge din bonus kan utnyttjas!

Den insamlade bonusen bekräftas med ett mätningsintyg och kan utnyttjas i två kalenderår framöver. Du kan kontrollera ditt bonussaldo i webbtjänsten UPM Skog. Som partnerkund får du i slutet av året ett bonusbrev av oss per post. Brevet innehåller information om din bonussituation vid denna tidpunkt.

Virkeshandelsbonusen kan utnyttjas i två år

Virkeshandelsbonusen är vid sidan om prisjusteringsförmånen och avsättningsgarantin de mest populära förmånerna bland våra partner och det är inte många som glömmer att utnyttja dem.

– Eftersom våra partnerkunder har tillgång till en ganska betydande bonus på virkesaffärerna vill många skogsägare avtala om skogsvårdsarbeten rätt så snabbt efter att de fått mätningsintyget. På så sätt säkerställer de att de har nytta av förmånen. Hela bonusen behöver inte användas på en gång, men det är viktigt att komma ihåg hur länge bonusen gäller. I webbtjänsten är det lätt att kontrollera hur det ligger till med bonusen, berättar UPM Skogs kundexpert Krista Taimioja.

Virkeshandelsbonusen ger betydande rabatt på skogsvårdsarbeten

Den insamlade bonusen kan användas för att betala skogsvårdsarbeten och material som hör till vårt basutbud, med undantag av tjänster som rör generationsväxling och genomförande av iståndsättningsdikningar och skogsvägsprojekt. I enlighet med skattemyndighetens nya anvisningar måste skogsägaren betala minst 20 euro + moms utan bonus för material som köps av UPM Skog.

Din bonusnivå bestäms utifrån dina virkesaffärer under de två senaste åren och antecknas i virkeshandelsavtalet. Beroende på din bonusnivå får du mellan 70 cent och 1,50 euro per kubikmeter i bonus.

– Om du som partnerkund gör en virkesaffär på till exempel 600 kubikmeter får du 420 euro i bonus som kan användas för skogsvårdsarbeten. När kunden förutom bonusen även drar av skatteavdraget från kostnaderna för skogsvårdsarbetet är besparingarna mellan flera hundra och flera tusen euro, säger Taimioja.

Om du är osäker på hur du bör använda din bonus kan du kontakta din skogskundansvariga.

– Det räcker att avtalet om skogsvårdsarbeten ingås under bonusens giltighetstid. Själva arbetet kan vid behov utföras senare, påminner Taimioja. 

Ny bonustabell för virkeshandeln

Virkesaffärens storlek (/m3) Servicebonus €/m3
500 - 2000 0,7
2001 - 4000 1,4
4001 - > 1,5