UPMSkog
 • Info & evenemang
 • Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter

Skötseln av skogssammanslutningarnas ärenden med fullmakt ändrar – så här börjar du använda Suomi.fi-fullmakter

Skatteförvaltningens Katso-identifiering och Katso-auktorisering som representanter för skogssammanslutningar eller dödsbon hittills har använt för att sköta ärenden elektroniskt upphör den 30 april 2021. Numera ges fullmakt till en representant i tjänsten Suomi.fi. Se anvisningarna om hur fullmakterna aktiveras.

Katso-tjänsten som tidigare användes för identifiering och auktorisering i e-tjänster upphör den 30 april 2021. Auktoriseringen ändras om till Suomi.fi-fullmakter och till e-tjänster loggar du i fortsättningen in med personliga identifieringsverktyg, till exempel nätbankskoder. Fullmakten är en elektronisk fullmakt vars uppgifter sparas i fullmaktsregistret.

Representanten för en skogssammanslutning måste ändå ges fullmakt i tjänsten Suomi.fi, eftersom fullmakter som getts i Katso-tjänsten inte överförs till den nya tjänsten automatiskt.

Suomi.fi-fullmakter tas i bruk i två steg:

 1. Gör ansökan om fullmakt och

 2. ta i bruk en ärendefullmakt i tjänsten Suomi.fi.

Skogssammanslutningarna gör klokt i att så fort som möjligt börja använda Suomi.fi-fullmakterna för att ärenden ska kunna skötas elektroniskt på ett smidigt sätt även efter våren 2021.

GÖR SÅ HÄR!

Steg 1: Gör ansökan om fullmakt för representanten för skogssammanslutningen i Suomi.fi

 1. BEGÄR FULLMAKTER OCH IDENTITETSHANDLINGAR AV DELÄGARNA FÖR ATT GÖRA ANSÖKAN OM FULLMAKT. 

  - För att göra ansökan om fullmakt behöver representanten för en skogssammanslutning en undertecknad fullmakt av varje delägare i skogssammanslutningen samt en kopia eller ett fotografi av delägarnas pass eller officiella identitetskort.

  - Det enklaste sättet är att göra så här:

  o   En av delägarna fyller i ansökan om fullmakt på webbplatsen Suomi.fi och skickar in den ifyllda ansökan till exempel som bilaga till ett e-postmeddelande till varje delägare för att undertecknas. Alternativt kan ansökan skrivas ut och skickas per post till varje delägare för att undertecknas.

  o   De övriga delägarna skriver ut ansökan om fullmakt när de fått den per e-post och undertecknar den. Om ansökan har skickats per post undertecknar de det dokument de fått.

  o   Varje delägare skickar (antingen per e-post eller post) den undertecknade ansökan samt en kopia av sitt giltiga identitetsbevis till den delägare som skickar de undertecknade utskrivna ansökningarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata antingen elektroniskt eller per post.

  - Anvisningarna om hur ansökan görs på webbplatsen Suomi.fi kan vara till nytta. I anvisningen väljer du först de grundläggande uppgifterna i steg 1–3. Därefter kan du i steg 4 läsa en anvisning som grundar sig på de val du gjort. 2. GÖR ANSÖKAN OM FULLMAKT I WEBBTJÄNSTEN SUOMI.FI

  - Gör ansökan om fullmakt i webbtjänsten Suomi.fi

  - Ansökan om fullmakt omfattar 11 steg som ska fyllas i. Du får anvisningar om hur du gör detta steg för steg. 

  - Du kan spara en ofullständig ansökan om du till exempel inte har de bilagor som behövs när du fyller i ansökan.

 3. SKRIV UT ANSÖKAN OM FULLMAKT, UNDERTECKNA DEN OCH SKICKA DEN FÖR BEHANDLING TILLSAMMANS MED BILAGORNA.

  - När du har fyllt i ansökan om fullmakt i Suomi.fi ska du skriva ut och underteckna den.

  - Du kan skanna eller till exempel ta en bild av den undertecknade ansökan.

  - Du kan skicka ansökan och bilagorna i Suomi.fi eller så kan du lämna in den på Skatteförvaltningens serviceställe eller skicka den per post.

  - När ansökan om fullmakt har behandlats får du ett e-postmeddelande om detta till den adress du meddelat.

Steg 2: Ta i bruk en ärendefullmakt i tjänsten Suomi.fi

 1.  AKTIVERA ÄRENDEFULLMAKTEN.

- När ansökan om fullmakt har behandlats och en bekräftelse om att fullmakten registrerats har skickats per e-post ska ärendefullmakten aktiveras. Representanten för skogssammanslutningen kan göra detta själv genom att logga in med sina egna bankkoder i tjänsten Suomi.fi och där ge ärendefullmakt åt sig själv.

2. SKÖT SKOGSSAMMANSLUTNINGENS ÄRENDEN ELEKTRONISKT.

- När representanten för skogssammanslutningen har aktiverat sin ärendefullmakt i Suomi.fi kan han eller hon sköta ärenden elektroniskt för sammanslutningens räkning bland annat i tjänsten MinSkatt.

I webbtjänsten UPM Skog kan den elektroniska skogsskattedeklarationen göras även utan Suomi.fi-fullmakter

Representanten för en skogssammanslutning eller ett dödsbo kan också göra den elektroniska skogsskattedeklarationen i webbtjänsten UPM Skog utan Suomi.fi-fullmakter. Även i detta fall behövs en fullmakt, men i stället för Suomi.fi-fullmakt går det bra med en fritt formulerad fullmakt för att sköta skatteärenden.

I webbtjänsten UPM Skog kontrolleras inte fullmakten separat, utan delägaren som gör skattedeklarationen ska själv sörja för att han eller hon har tillräckliga befogenheter att sköta skatteärenden. Innan skattedeklarationen skickas krävs identifiering i tjänsten med bankkoder.

Suomi.fi-fullmakten är givetvis ett bra sätt att sköta fullmaktsärendet även i detta fall. Det är klokt att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att skogssammanslutningens ärenden ska kunna skötas så mångsidigt som möjligt i olika webbtjänster även framöver. Suomi.fi-fullmakter kan ges förutom för skötsel av skatteärenden även till exempel i anslutning till virkeshandel och skogsvårdsarbeten.

Om ärenden inte kan skötas elektroniskt godkänner Skatteförvaltningen av grundad anledning även att skattedeklarationen görs på pappersblanketter som är tillgängliga på skattekontoren.

Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi
Artikel | 1 min

Bekanta dig med uppgifter om din skog i tjänsten MinSkog.fi

Läs mer
Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas
Artikel | 4 min

Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas

Läs mer
Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer