UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Skogsbruksplanen är en omfattande handbok och underhållsplan för din skogsegendom

Skogsbruksplanen är en omfattande handbok och underhållsplan för din skogsegendom

En färsk skogsbruksplan erbjuder en helhetsbild av din skogsegendoms situation, och garanterar att ingen figur lämnas åt sitt öde. Det är förmånligast att genomföra skogsskötseln då den utförs i tid. Detta medför den största nyttan.

Under årens lopp skapar skogsbruksplanen kontinuitet i skogsskötseln och styr till hållbar användning av skogen. När planens tioårsperiod håller på att löpa ut är det dags att göra en uppdatering som baserar sig på arbete i terrängen och fastställa åtgärderna för den följande tioårsperioden. På det här sättet hålls planen aktuell och skogen fortsätter att ge avkastning för kommande generationer. I samband med generationsväxling är skogsbruksplanen ett utmärkt verktyg. Dess betydelse framhävs ytterligare om den nya generationen inte längre bor nära sin skog.

Allt fler skogsägare utnyttjar webbapplikationer i sin skogsskötsel. Partnerskapskunder erbjuds en skogsbruksplan på webben som utvidgar den traditionella skogsbruksplanens användningsmöjligheter – planens uppgifter uppdateras, genom planen kan man lätt nå en expert, och planen kan användas när som helst då man har tillgång till webben.

 

Saknar ditt skogsbruk ännu en skogsbruksplan, eller behöver den uppdateras? Bekanta dig med vår tjänst.