UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Plantera gran på hösten – höstplantering och fördelarna med den

Plantera gran på hösten – höstplantering och fördelarna med den

Hösten är en bra tid för plantering av granplantor. Plantorna är då stadigare och lättare att hantera. På hösten behöver plantorna också mindre vatten eftersom växtperiod har upphört och plantorna får fukt ur marken.

Plantera gran på hösten – höstplantering och fördelarna med den

Våren är ofta en bråd tid beträffande åker- och trädgårdsarbeten. Brännved ska också huggas. Man glömmer lätt att plantering också kan utföras på hösten. 

Höstplantering är plantering som utförs i augusti–september. Gran kan planteras ända fram till utgången av september, björkplantor till utgången av augusti.

- UPM har redan i många årtionden framgångsrikt planterat gran i sina egna skogar på höstarna. Höstplantering är ett mycket bra alternativ, berättar chefen för UPM:s plantskola i Jorois, Anne Immonen.

Fördelarna med höstplantering

Höstplantering har betydande fördelar. På hösten behöver plantorna inte vattnas lika mycket. Tillväxten har redan upphört och plantorna behöver inte lika mycket vatten som i början av tillväxtperioden. På hösten är det vanligen fukt i luften och marken.

På hösten är det också lättare att utföra planteringen eftersom plantorna har blivit stadigare för att klara vintern. De är inte lika känsliga som på våren.

- Skogsägarna gör klokt i att utnyttja hela planteringssäsongen, även hösten. Undersökningar visar att gran och björk mycket bra kan planteras på hösten.

Beakta växtplatsen

Vid höstplantering ska växtplatsen beaktas. På finjord och tjälskadade marker är det inte klokt att plantera i september eftersom plantans rötter inte hinner förankra sig i marken. När marken fryser bildas pipkrake på finjord, vilket leder till att plantornas rötter går av och plantan helt eller delvis kan tvingas upp ur planteringsgropen.

Höstplantering av björk ska helst utföras i augusti. Gran kan planteras ännu hela september. Därefter ökar risken för pipkrake och vindskador.

- I undersökningar har det visat sig att sent utförda planteringar utsätter plantorna för vindskador. Detta är en av orsakerna till att vi inte rekommenderar plantering efter september. På finjord bör även granplantor planteras i augusti.

Höstplantorna härdas

På UPM:s plantskola i Jorois härdas alla plantor som ska planteras på hösten så att de tål höstens första köldgrader utan att ta skada.

- Vi beaktar alltid planteringstidpunkten när vi behandlar plantorna. Innan plantorna levereras kontrollerar vi dessutom att de är redo att planteras.

Kom överens om plantering i samband med virkesaffären

Det är bäst att beställa plantorna i samband med virkesaffären. Då säkerställer du att du får den mängd plantor du behöver. Våra partnerkunder har företräde när det gäller plantbeställningar.

Om du beställer plantor för sent och det inte längre finns plantor för samma vår kan du höra dig för om höstplantor. En höstplantering kan avtalas ännu i juni.

Kontakta vår skogskundansvariga och kom enkelt överens om en plantbeställning.

Sök kontaktuppgifter