UPMSkog
  • Info & evenemang
  • Granska snöskadorna i skogen – vad gör man med skadade träd?

Dags att granska snöskadorna i skogen – vad gör man med skadade träd?

Vintern som gick var exceptionellt besvärlig i fråga om snöskador. Nu är det skäl att granska situationen i den egna skogen. Om det finns skadade träd ska du handla snabbt. Läs expertens tips.

Tung snö, det vill säga upplega, har brutit av trädtoppar och böjt träd i olika delar av landet.

- I vintras förekom det mycket upplega även i södra och mellersta Finland. Normalt förekommer upplega särskilt i norra Finland. Skogsägaren gör klokt i att besöka sin skog för att kontrollera situationen, säger UPM Skogs virkesmarknadschef Panu Kärkkäinen.

Kontrollera trädkronorna

I skogen ska man särskilt kontrollera trädkronorna. Det kan fattas till exempel 5–10 meter av trädtoppen som har fallit till marken.

Om trädkronan har brutits av störs tillväxten, trädet kan torka ut eller börja murkna från toppen till roten. Mest känsliga för snöskador är skogar som vuxit alltför tätt och nyss gallrade skogar.

- På grövre timmer kan det bildas en ny topp, men mindre träd kan torka ut och dö på några år.

Skadade träd drabbas också lättare av svamp- och insektskador. Om det finns ett stort antal skadade träd kräver lagen om bekämpning av skogsskador att dessa träd transporteras bort ur skogen inom fastställda tider.

Ta kontakt om du upptäcker snöskador

Om du hittar snöskador i din skog ska du så fort som möjligt kontakta din skogskundansvariga som ger dig råd och bland annat kan bedöma följande:

  • Hur omfattande snöskadorna är och om de skadade träden bör fällas.
  • Hurdan avverkning som bör göras.
  • Om endast de skadade träden ska fällas eller om skadorna är så omfattande att hela det skadade området bör förnyas.

Ta snabbt tillvara träden

Om skadorna är omfattande är det bäst att ta träden tillvara så fort som möjligt. Då får du värdefullt virke.

- Om trädet torkar ut och dör rasar dess förädlingsvärde. Snabb drivning förebygger också insektskador. När vi planerar våra drivningsprogram strävar vi särskilt efter att beakta våra partnerkunders skadade skogar, säger Kärkkäinen.

Om skogen är försäkrad kan skogsägaren få ersättning för snöskador. Den skogskundansvariga kan ge en bedömning av skadorna för försäkringsbolaget.

- Tveka inte att kontakta din skogskundansvariga. Kom också ihåg att skogsvårdsarbeten och avverkningar som görs i rätt tid förebygger snöskador. Vi hjälper dig i alla frågor som gäller skogen.