Skog

Stora skogsfastigheter till salu

13.4.2018

Stora skogsfastigheter till salu

UPM har på sin webbplats bonvesta.fi publicerat fyra stora skogsfastigheter i Kajanaland och i Norra Österbotten till försäljning. Dessa skogsegendomar lämpar sig utmärkt för att bedriva lönsamt skogsbruk. En del av försäljningsobjekten omfattar dessutom strandtomter med byggrätt och marktillgångar. Skogsfastigheterna till salu omfattar totalt över 12 300 hektar.

Objekten säljs genom ett anbudsförfarande i två skeden. I det första skedet ombeds köparna lämna preliminära, ickebindande anbud före den 15 april 2018. På basis av de inlämnade anbuden levereras detaljerade uppgifter om objekten till utvalda förhandlingspartner, varefter personliga förhandlingar inleds. Målet är att underteckna köpeavtalen inom juni månad.

För objektens försäljning ansvarar fastighetsutvecklingschef Juho Kontra, som nås per e-post på adressen juho.kontra@upm.com och per telefon på nummer 040 167 6706.