UPM Skog

Kontrollera skogsbeskattningens viktiga datum här

8.1.2018

Snart är det åter dags att sätta skatteärendena i skick. Här finner du skogsbeskattningens viktiga datum för skatteåret 2017.

Kontrollera skogsbeskattningens viktiga datum här

Januari 2018

Skogsägarna erhåller skogsbrukets 2C-blanketter för år 2017.

Deklaration för skatt på eget initiativ (mervärdesskatt) bör sändas elektroniskt. Periodskattedeklarationen kan endast i undantagsfall sändas även i pappersform.

Du kan sända periodskattedeklarationen via skatteprogrammet i UPM Metsäsoppi eller via skattemyndighetens tjänst MinSkatt.

Februari 28.2.2018 

Skogsägare bör lämna in skattedeklarationen senast 28.2.2018. Sammanslutningar lämnar också in en utredning angående sammanslutningar ifall delägarförhållandena har förändrats under skatteåret 2017.

Deklaration för skatt på eget initiativ (mervärdesskatt) bör lämnas in och mervärdesskatten betalas senast 28.2.2018. Mervärdesskattedeklarationen bör inlämnas elektroniskt t.ex. via skattemyndighetens tjänst MinSkatt.

April

Skogsägaren erhåller en förhandsifylld skattedeklaration med inkomstuppgifter.

Maj  9.5 eller 16.5.2018

Sista inlämningsdag för den förhandsifyllda skattedeklarationen ifall man gjort tillägg eller korrigeringar i den. Inlämningsdagen 9.5 eller 16.5.2018 anges på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Oktober 31.10.2018

Beskattningen för år 2017 slutförs.

 

 

Läs mer om vår skogsskattetjänst »