UPM Metsätie

UPM Metsätien avulla varmistat metsätalouden kannattavuuden tulevaisuudessa. Suunnittelemme ja toteutamme tietyön, ja teemme vierailusi ja toiminnan metsätilallasi helpoksi.

UPM Metsätie

UPM Metsätie – laita puu liikkeelle

Metsäsi nykytarpeen mukaan mitoitettu UPM Metsätie on rakennettu uusi tie tai perusparannettu tie, jolla saat tilasi toimivan tiestön piiriin. 

Kuinka hyödyn palvelusta?

Metsätaloutesi on kannattavampaa

UPM Metsätie on investointi pitkälle tulevaisuuteen. Voit parantaa metsätalouden edellytyksiä hyvän metsätiestön avulla. Hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevasta leimikosta saat korkeampaa puunhintaa, sillä puun kuljetus metsästä varastolle metsätien reunaan lyhenee ja korjuuolot paranevat. Hyvä saavutettavuus nostaa myös metsäkiinteistön arvoa.

Metsänhoitotöiden hinta alenee

Metsänhoitotöiden tekeminen helpottuu parempien kulkuyhteyksien myötä. Se alentaa siten myös metsänhoitotöiden kustannuksia. Metsätie mahdollistaa erilaisten metsänhoitovälineiden kuljettamisen ja huollon lähellä työmaata.

Pääset helposti virkistäytymään metsään

Metsätie edistää virkistäytymistä metsässäsi, koska saavutat helpommin metsätien varrelta marjamaat ja retkimaastot. Hyvällä metsätiellä on ilo kulkea.

Haemme puolestasi mahdollista Kemera-tukea

Varsinaisen tien suunnittelun ja toteutuksen lisäksi haemme puolestasi mahdollista kestävän metsätalouden rahoitusta eli Kemera-tukea. Teemme rahoitushakemuksen ennen työn aloittamista ja toteutusselvityksen työn jälkeen. Mikäli Kemera-tuki myönnetään, saat tuen suoraan tilillesi.

Mitä UPM Metsätie sisältää?

 • Metsätien suunnittelusta sopimisen metsänhoitotyösopimuksella
 • Maastosuunnittelun
 • Ympäristövaikutusten arvioinnin
 • Tien rakennussuunnitelman
 • Kustannusarvion
 • Mahdolliset lupahakemukset
 • Kestävän metsätalouden rahoitustuen eli Kemeran tukikelpoisuuden selvittämisen ja hakemisen
 • Metsätien toteutuksesta sopimisen työpalvelusopimuksella
 • Viranomaisilmoitukset
 • Materiaalien hankinnan
 • Tien rakennuksen tai perusparannuksen
 • Lopputarkastuksen
 • Tien luovuttamisen asiakkaalle
 • Tien päivityksen mahdolliseen UPM Metsäsuunnitelmaan
 • Asiakaspalautekyselyn

Metsätie toteutetaan sulan maan aikaan.

Ajankohta

Metsätilan liittämiseksi toimivan tiestön piiriin

Hinta

Kustannusarvio tapauskohtaisesti perustuen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kysy lisää