UPM Kunnostusojitus

UPM Kunnostusojituksen avulla varmistat kasvuedellytykset vuosikymmeniksi suometsän puustolle, jota vaivaa liika kosteus. Kunnostusojituksen avulla metsän kokonaispuusto kasvaa, järeytyy ja tuottaa paremmin.

UPM Kunnostusojitus – suometsä kasvukuntoon 

Saat suometsän puustoon helposti lisäkasvua
Kunnostusojitus parantaa metsän tilavuuskasvua, koska pohjaveden pinta alenee ja veden ja ravinteiden liikkuvuus lisääntyy. Kasvun lisäys voi olla jopa kolme kuutiometriä hehtaarilla vuodessa seuraavan parinkymmenen vuoden ajan. Näin saat pidettyä hyväkasvuisen turvemaan puuston kasvatuksen kannattavana.

Varmistat laadukkaan ja ympäristön huomioivan metsänhoidon
Suunnittelemme työn maastossa, jolloin myös huomioimme ympäristön vesistönsuojelun. Teemme hankkeen edellyttämät viranomaisilmoitukset. Valvomme työn laadukkaan toteutuksen ja päivitämme tiedot mahdolliseen UPM Metsäsuunnitelmaan.

Haemme puolestasi mahdollista Kemera-tukea
Selvitämme, onko kunnostusojitukselle mahdollista saada suometsän hoidon kestävän metsätalouden rahoitusta eli Kemera-tukea. Saat tuen suoraan tilillesi.


Mitä UPM Kunnostusojitus sisältää?

 • Kunnostusojituksen suunnittelusta sopiminen metsänhoitotyösopimuksella
 • Maastosuunnittelu
 • Vesiensuojelusuunnitelma
 • Ojien rakennnussuunnitelma
 • Kustannusarvio
 • Kestävän metsätalouden rahoitustuen eli Kemeran tukikelpoisuuden selvittäminen ja haku
 • Kunnostusojituksen toteutuksesta sopiminen työpalvelusopimuksella
 • Viranomaisilmoitukset
 • Ilmoitukset metsänhoitotyön toteutuksesta
 • Ojalinjojen puunkorjuu*
 • Kunnostusojituksen ja mahdollisten piennarteiden toteutus
 • Työn laadun tarkastus
 • Mahdollisen UPM Metsäsuunnitelman päivittäminen

*Työ tehdään tarvittaessa. Kustannus veloitetaan asiakkaalta.


Kunnostusojitus toteutetaan sulan maan aikaan.

Ajankohta

Vanhan ojituksen kunnostamiseen, kun ojituksesta on kulunut 20–40 vuotta ja puuston kasvu on taantunut. 

Hinta

Kustannusarvio tapauskohtaisesti perustuen suunnitteluun ja toteutukseen

Kysy lisää
”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”
Artikkeli | 7 min

”FSC:n myötä saimme siunauksen sille, että olemme tehneet oikeita valintoja”

Lue lisää
UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää
Blogi | 2 min

UPM turvaa metsänhoitotoimissaan luontoarvot myös Evolla – dialogi luontojärjestöjen kanssa tärkeää

Lue lisää
Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia
Artikkeli | 5 min

Mitä on ilmastoviisas metsänhoito? Kysymyksiä ja vastauksia

Lue lisää