UPMMetsä

UPM Kunnostusojitus

UPM Kunnostusojituksen avulla varmistat kasvuedellytykset vuosikymmeniksi suometsän puustolle, jota vaivaa liika kosteus.

UPM Kunnostusojitus

UPM Kunnostusojitus – tuloksena vahvempi ja tuottavampi metsä 

UPM Kunnostusojitus on investointi, jolla voi saada merkittävän lisätulon. Kunnostusojituksen myötä soistuneen metsän vedenpinta laskee ja puiden juuristot saavat tarvitsemaansa happea, jolloin puusto alkaa kasvaa paremmin.

Kuinka hyödyn palvelusta? 

Saat suometsän puustoon helposti lisäkasvua 

Kunnostusojitus parantaa metsän tilavuuskasvua, koska pohjaveden pinta alenee ja veden ja ravinteiden liikkuvuus lisääntyy. Kasvun lisäys voi olla jopa kolme kuutiometriä hehtaarilla vuodessa seuraavan parinkymmenen vuoden ajan. Näin saat pidettyä hyväkasvuisen turvemaan kannattavan metsätalouden piirissä.

Varmistat laadukkaan ja ympäristön huomioivan metsänhoidon

Kartoitamme kunnostusojituksen tarpeen metsässäsi. Suunnittelemme työn maastossa, jolloin myös huomiomme ympäristön vesistönsuojelun. Teemme hankkeen edellyttämät ilmoitukset viranomaisille. Valvomme työn laadukkaan toteutuksen ja päivitämme tiedot mahdolliseen UPM Metsäsuunnitelmaan.

Haemme puolestasi mahdollista Kemera-tukea

Selvitämme, onko kunnostusojitukselle mahdollista saada suometsän hoidon kestävän metsätalouden rahoitusta eli Kemera-tukea. Teemme rahoitushakemuksen ennen työn aloittamista ja toteutusselvityksen työn jälkeen. Mikäli Kemera-tuki myönnetään, saat tuen suoraan tilillesi.

Mitä UPM Kunnostusojitus sisältää?

 • Kunnostusojituksen suunnittelusta sopimisen metsänhoitotyösopimuksella
 • Maastosuunnittelun
 • Vesiensuojelusuunnitelman
 • Kustannusarvion
 • Kestävän metsätalouden rahoitustuen eli Kemeran tukikelpoisuuden hakemisen
 • Kunnostusojituksen toteutuksesta sopimisen työpalvelusopimuksella
 • Viranomaisilmoitukset
 • Ojalinjojen puunkorjuun*
 • Kunnostusojituksen ja mahdollisten piennarteiden toteutuksen
 • Työn laadun tarkastuksen
 • Mahdollisen UPM Metsäsuunnitelman päivittämisen
 • Asiakaspalautekyselyn

*Työ tehdään tarvittaessa. Kustannus veloitetaan asiakkaalta.

Palvelun käyttö

Vanhan ojituksen kunnostamiseen

Ajankohta

Sulan maan aikaan

Hinta

Tapauskohtaisesti perustuen suunnitteluun ja toteutukseen. Ennen hanketta kustannusarvio.

Kysy lisää