UPMMetsä

Metsävaratiedon siirtäminen
- Lue ohjeet luvan antamiseen

Näiden ohjeiden avulla voit antaa suostumuksesi metsään.fi-palvelussa metsävaratietojesi siirtoon UPM:n tietojärjestelmään. Kun annat luvan metsävaratietojesi siirtoon, saat muun muassa käyttöösi laajat UPM Metsän sähköiset palvelut ja voit esimerkiksi tehdä puukauppaa verkossa.


Metsään.fi palvelussa olevan metsävaratiedon kattavuudessa voi olla puutteita, joten metsävaratieto voi olla puuttua kokonaan tai osittain kiinteistön alueelta. Huom. Kuolinpesän osakkaat voivat kirjautua palveluun, kun perukirja tai vahvistettu osakasluettelo on toimitettu Metsäkeskukselle.

 

  
 Kirjautumisen jälkeen sinulle aukeaa Metsään.fi-palvelun Asiointi > Metsätietojen luovutus-sivu. Palveluntarjoajana, jolle suostumus annetaan, näkyy UPM Kymmene Oyj, Helsinki.

1. Aktivoi Anna palveluntarjoajalle suostumus metsätilan tietojen luovutus -kohtaan SIIRTOON -kenttä. Jos tiloja on useita, voit aktivoida haluamasi tilat samalla kertaa.

2. Paina TALLENNA.

 

 

 

 

Suostumus kiinteistön metsävaratietojen siirtoon on annettu. Tietojen näkyminen upmmetsa.fi:n kirjautuneen käyttäjän palvelussa vie noin 3-5 arkipäivää.