UPMMetsä

ARVONNAN SÄÄNNÖT JA TIETOSUOJASELOSTE

Arvonnan säännöt

 1. Järjestäjä

UPM Kymmene Oyj
UPM Metsä

Åkerlundinkatu 11 B, PL 85, 33101 Tampere
Puh. 02041 6121
metsaviestinta@upm.com

 1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat täysi-ikäiset metsänomistajat, lukuun ottamatta UPM Kymmene Oyj:n palveluksessa olevia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Myöskään tämän kampanjan tuottamiseen osallistuneet alihankkijan työntekijät tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontoihin.

 1. Osallistumisaika

 Arvontaan voi osallistua aikavälillä 25.11.2019–29.2.2020.

 1. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan jättämällä tarjouspyyntö puukaupasta tai metsänhoitopalvelusta UPM Metsä -verkkopalvelussa osoitteessa www.upmmetsa.fi/kirjaudu.

Osallistuminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä ja metsätilatietojen saatavuutta.

 • Jos olet jo asiakkaamme tietojen yhdistäminen rekisteröitymisen jälkeen kestää keskimäärin yhden työpäivän.
 • Jos olet uusi asiakas ja asiakas- tai metsävaratietoasi ei ole UPM Metsän tietojärjestelmässä palvelun käyttöönotto kestää hieman kauemmin. Jos olet uusi asiakas, tee Metsään.fi metsävaratiedon siirtopyyntö.
 • Ongelmia rekisteröitymisessä? Ota yhteyttä: p. 020 416 5100, palvelukeskus@upm.com

Osallistuminen ei edellytä tarjouksen hyväksymistä. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja UPM Kymmene Oyj:n päätöksiä.

 1. Palkinto

Palkintona arvotaan kaksi kappaletta (2 kpl) Husqvarna 545FXT raivaussahaa. Yhden palkinnon arvo on 1 019 euroa. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

 

 1. Arvonta

Palkinnot arvotaan osallistumisajan päätyttyä 2.3.2020.

Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa arvonnasta, suoritetaan uusi arvonta. Arvonnan suorittaa UPM Kymmene Oyj. Voittajan nimi voidaan julkaista UPM Metsän internet-sivuilla sekä UPM Metsän hallinnoimissa sosiaalisen median kanavissa.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan UPM Kymmene Oyj:lle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

 1. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron voittopalkinnoista. Palkintojen voittajat vapauttavat UPM Kymmene Oyj:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

UPM Kymmene Oyj:n vastuu osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa kuitenkaan ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Arvonnan järjestää UPM Kymmene Oyj. Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa näitä kampanjan sääntöjä. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa koko kampanja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

 

Tietosuojaseloste

 

 1. Rekisterinpitäjä

UPM-Kymmene Oyj, Helsinki
Y-tunnus: 1041090-0 (UPM)
UPM Metsän käyntiosoite: Åkerlundinkatu 11 B, 33101 Tampere
Puhelinvaihde: 0204 15111
Internetsivusto: www.upmmetsa.fi

 

 1. Mitä tietoja kerätään?

Käsittelemme seuraavia annettuja tietoja:

 • Yhteystiedot kuten nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Muut yksilöintitiedot, kuten henkilötunnus, y-tunnus, pankkitilin numero ja luottotiedot
 • Metsätilojen yksilöintiä, omistusta ja käyttöä koskevat tiedot kuten kiinteistötunnus, omistus- ja hallintatiedot, kiinteistörasitteet, kaavoitustiedot ja käytön rajoitukset
 • Julkisista tietolähteistä ja asiakkaalta saadut metsätilojen metsävaratiedot
 • Tiedot, joita saadaan, kun asiakas osallistuu tapahtumiin, kampanjoihin tai kilpailuihin
 • Asiakkuuden tai yhteydenpidon perusteella saadut myynti-, osto-, tarjous-, puunkorjuu-, kuljetus-, asiakaspalaute-, metsävero- ja metsänhoitotiedot sekä muut aiemmat sopimustiedot
 • Asiakkaan käyttämät palvelut, verkkosivustot ja mobiilisovellukset eri päätelaitteilla sekä näiden käytöistä havainnoidut tiedot
 • Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet, markkinointiluvat, suostumukset ja kiellot

 

 1. Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Käsittelemme antamiasi tietoja yhteydenottopyynnön ja arvonnan toteuttamiseksi.

Muita käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteiden ylläpito ja asiakasviestintä
 • Asiakas- ja tuotekyselyt
 • Asiakaspalautteen kerääminen asiakaskohtaamisista
 • Uusasiakashankinta
 • Palveluiden tai tuotteiden tarjoaminen ja niistä tiedottaminen, kuten puukauppaan tai
 • metsänhoitopalveluihin liittyvät tiedot, asiakasedut tai tarjoukset
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Raportointi ja tilastointi
 • Verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen
 • Kutsut metsänomistajille järjestettäviin tilaisuuksiin
 • Maksukykyisyyden tarkastaminen, laskutus ja perintä
 • Pakote- ja muiden viranomaislistojen tarkastaminen

Käytämme tietoja myös, jotta voimme paremmin kohdentaa palveluiden markkinointia, tarjouksia, palautekyselyitä, tapahtumakutsuja ja muuta viestintää kullekin asiakkaalle. UPM Metsä voi ryhmitellä asiakkaitaan segmentteihin kerättyjen tietojen perusteella. Yhdistelemme julkista metsävaratietoa, kiinteistörekisteritietoa, yhteystietoja sekä verkkoasiointitietoa. Yhdisteltyä tietoa käytetään palveluiden tarjoamiseksi ja tarjousten kohdentamiseksi.

Asiakaspalvelussa käsittelemme henkilötietoja palvelun laadun parantamiseksi. Asiakkaan viestit ja palvelupyyntöihin liittyvät tiedot tallennetaan silloin, kun ne ovat palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia. Asiakaspalautetietoa kohdennetaan asiakaskohtaamisiin palvelun laadun parantamiseksi.

 

 1. Kuinka tiedot turvataan?

UPM Metsä rajoittaa henkilötietojen käyttöä ja suojaa niitä katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta, väärinkäytöltä ja luvattomalta muuntelulta asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla.

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne UPM:n palveluksessa olevat ja UPM:lle palveluita toimittavat henkilöt ja yritykset, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen tai palvelujen tuottamiseen sopimuksen mukaisesti.

 1. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on alun perin kerätty.

Siihen, miten kauan yksittäisen asiakkaan tietoja säilytetään, vaikuttaa asiakkuuden jatkuvuus, intensiteetti ja sitoumukset. Sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt, henkilötietoja säilytetään vielä niin kauan kuin on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen vuoksi. Tietoja voidaan säilyttää myös siksi, että UPM Metsällä on lainsäädäntöön tai sopimussuhteeseen perustuvia velvoitteita tai oikeuksia.

 

 1. Kenelle tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää?

UPM Metsä luovuttaa tietoja viranomaisille, kun laki velvoittaa siihen tai viranomainen niin määrää.

UPM Metsä voi siirtää tai luovuttaa henkilötietoja niille palvelun toimittajille, jotka tarvitsevat tietoja toimittaessaan UPM Metsän liiketoimintaan liittyviä työsuorituksia tai muita palveluja. Palvelun toimittajat ovat tekemissään sopimuksissa sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja ainoastaan tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa sekä huolehtimaan tietoturvasta ja tietojen suojaamisesta asianmukaisesti. Palvelun toimittajat poistavat tiedot sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita.

UPM Metsä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palvelun toimittajia, jolloin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella sijaitseviin maihin. Henkilötiedot suojataan tällöin noudattaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita. Tiedon vastaanottajina olevat yhteistyökumppanit sitoutuvat varmistamaan henkilötietojen luottamuksellisuuden ja tietosuojan, eivätkä he saa käyttää tietoja oman liiketoimintansa edistämiseen.

 

 1. Voiko tiedot tarkastaa tai niiden käyttöä rajoittaa?

Rekisteröitynä asiakkaana sinulla on oikeus tarkastaa tietosi milloin tahansa. Voit ottaa meihin yhteyttä ja pyytää saada henkilötietosi tarkastettaviksi. Yhteystiedot löytyvät tämän selosteen lopusta. Voimme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ja tarkentamaan, mitä tietoja haluat tarkistaa.

Sinulla on oikeus oikaista tai täydentää vääriä, epätarkkoja, vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

Voit pyytää poistamaan henkilötietosi tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Tietoja ei kuitenkaan kokonaan poisteta, mikäli tietoja edelleen tarvitaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on alun perin kerätty.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

Tilanteissa, joissa henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, esimerkiksi kun olet itse tilannut uutiskirjeen, sinulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa. Voit kieltää suoramarkkinoinnin, kuten uutiskirjeet, viestin lopusta löytyvästä peruutuslinkistä.

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tähän selosteeseen voi tulla tarkennuksia tai muutoksia, jotka johtuvat esimerkiksi säädösten, järjestelmien tai toimintatapojemme muutoksista.

 

 1. Rekisterinpitäjä

UPM-Kymmene Oyj, Helsinki
Y-tunnus: 1041090-0 (UPM)
UPM Metsän käyntiosoite: Åkerlundinkatu 11 B, 33101 Tampere
Puhelinvaihde: 0204 15111
Internetsivusto: www.upmmetsa.fi

 

 1. Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä:

UPM-Kymmene Oyj / Tietosuoja
Alvar Aallon katu 1, PL 380
00101 Helsinki
Sähköposti: privacy@upm.com