Harvennuksilla ja lannoituksilla hyvinvointia metsälle

Hei metsänomistaja, onko sinullakin mielessä tuhdimmat tukkipuut, elinvoimainen metsä ja suuremmat puukauppatulot?

Harvennushakkuilla varmistat metsäsi elinvoiman ja parhaan kasvutuoton. Harvennushakkuut ovat ajankohtaisia, silloin kun metsä on niin tiheä ettei se saa enää tarpeeksi valoa ja latvustot alkavat supistua. Harvennushakkuilla varmistetaan, että jäljelle jää sopiva runkoluku, joka takaa parhaat mahdolliset kasvuedellytykset jäljelle jäävälle puustolle.

Haluamme palkita harvennushakkuilla metsän hyvinvoinnista huolehtivat metsänomistajat tarjoamalla seuraavan metsänhoitokauden lannoituksiin 50 € alennuksen per hehtaari!* Lannoittamalla metsäsi kasvu lisääntyy 2-6 kuutiota hehtaarilta. Puusto järeytyy nopeammin ja arvokkaan tukkipuun määrä lisääntyy. Pidetään yhdessä huolta metsistämme.

 

 

*Saat 50 €/ha alennuksen metsän lannoituksista, kun teet vähintään 300m3 puukaupan sulanmaan harvennuksista kampanja-aikana 15.8.-15.10.2023. Etu koskee korjuu ja kuljetuskelpoisuudeltaan kesä- tai kelirikkokelpoisia harvennuskohteita. Lentolevityksen minimipinta-ala on 10 hehtaaria ja alennuksen saa enintään 50 hehtaarin lannoitushankkeelle. Alennus koskee metsän kasvatus- ja terveyslannoitteita. Alennus ei koske maalevitystä eikä metsuritöinä tehtävää boorilannoitusta. ​

Lannoitusoptio on lunastettava kevättalven 2024 aikana, viimeistään 30.4. Lannoitukset toteutetaan metsänhoitokaudella 2024. Metsälannoitteiden saatavuus ja hintatiedot vuoden 2024 levityksiin julkaistaan ensi keväänä.

 


Etkö löytänyt hakemaasi henkilöä tai paikkakuntaa? Ota yhteys asiakaspalveluumme 0204 16 5100 tai palvelukeskus@upm.com.

 
 

Mitä hyötyä on metsän harventamisesta?

1. Lisää kasvua

Metsän parhaat puuyksilöt saavat kasvutilaa, ravinteita ja valoa, mikä saa parhaat yksiöt kasvamaan paksurunkoiseksi metsäksi.

2. Lisää hiilensidontaa

Vahvana ja järeänä kasvava metsä sitoo enemmän hiiltä, kuin hoitamaton metsä, jossa elävien puiden laatu heikkenee.​

3. Lisää tuottoa

Harventaminen mahdollistaa järeät ja laadukkaat tukkipuut, jotka ovat myydessä arvokkaampia kuin riukuuntuneet ja kapearunkoiset puut.​

4. Lisää vastustuskykä

Elinvoimainen ja hyvin hoidettu metsä on vastustuskykyisempi ilmastonmuutoksien tuomia muutoksia vastaan, mikä takaa tuottavan metsän myös tulevaisuudessa.

Mitä hyötyä on metsälannoituksesta?

manty-tukkeja.jpg

1. Lisää tuottoa

Kasvu lisääntyy 2-6 kuutiota vuodessa hehtaarilla, jolloin tulevat hakkuumahdollisuudet aikaistuvat. Puusto järeytyy nopeammin ja arvokkaan tukkipuun määrä lisääntyy.

Sekapuustoinen metsä

2. Lisää hiilinieluja

Lannoittaminen on ilmastoteko, sillä lannoituksen tuoma lisäkasvu voi sitoa jopa 10 000 kg enemmän hiiltä hehtaarille. 

puolukat.jpg

3. Lisää metsän terveyttä

Metsänlannoituksella voidaan korjata ravinnepuutoksia ja estää kasvuhäiriöitä.

Metsänhoidon vaikutus hiilensidontaan

4. Lisää luontoarvojen huomioimista

Vesistöihin jätetään 20-50 metrin suojavyöhykkeet. Pohjavesialueilla ei lannoiteta tai varastoida metsänlannoitteita.